Alior Bank zakłada, że ROE, czyli rentowność kapitału własnego, przekroczy 5 proc. W opublikowanej w lutym 2020 r. strategii bank celował w poprawę ROE do poziomu powyżej 10 proc., wzrost marży odsetkowej do 4,6 proc. oraz wskaźnika kosztów do przychodów poniżej 41 proc. W 2020 r. bank miał 311 mln zł straty, co oznaczało ROE -4,7 proc., marża wyniosła 3,91 proc., a współczynnik kosztów do przychodów 47 proc.

Bank dokonał aktualizacji obowiązującej do 2022 roku strategii w wyniku „radykalnie" zmienionych warunków makroekonomicznych. Głównie chodzi o cięcie stóp procentowych, które mocno uderzyło marżę, wynik odsetkowy i w efekcie rentowność branży. Teraz celem będzie 4-proc. marża odsetkowa netto oraz wskaźnik kosztów do dochodów nie wyższy niż 46 proc.

- Główne elementy obowiązującej strategii nadal odpowiadają na wyzwania, z którymi dziś się mierzymy. Dlatego wciąż będziemy wdrażać nasze kierunki strategiczne, a nasze cele pozostają ambitne i realistyczne – mówi Iwona Duda, która od maja 2020 r. kieruje Aliorem.

Bank szacuje łączny wpływ rozpoczętego projektu inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy do końca 2021 roku wyniesie nie mniej niż 100 mln zł. Cel na koniec 2022 roku to 50 proc. wzrost przychodów banku z inicjatyw realizowanych wspólnie z PZU.

Aktywa banku mają do 2022 r. wzrosnąć do 89 mld zł z 78,6 mld zł na koniec 2020 r. W pierwotnej wersji strategii oczekiwano 95 mld zł aktywów na koniec obowiązywania planu.

Aktualizacja strategii zakłada koszty ryzyka (COR) na poziomie 1,9 proc., podczas gdy w lutym 2020 roku bank spodziewał się, że COR spadnie do 1,8 proc. W całym 2020 r. koszty ryzyka wyniosły 2,8 proc., podwyższone były z powodu dużego odpisu na pandemię, ale już wcześniej bank miał COR 2 okolicach 2 proc. Wskaźnika NPL, czyli kredytów opóźnionych w spłacie, ma spaść do 11,8 proc. z 14,5 proc. w 2020 r.

Bank zakłada utrzymanie współczynnika Tier 1 ponad 11 proc. Oczekuje, że pozycja kapitałowa będzie znacząco przekraczała wymagania regulacyjne - nadwyżka Tier 1 ma wynieść ponad 280 pb. W poprzedniej wersji strategii oczekiwano nadwyżki w wysokości powyżej 125 pb. W strategii nie ma jednak mowy o dywidendzie, co nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę chudą nadwyżkę kapitałową banku i niepewność dotyczącą jakości jego portfela kredytowego.

Według zaktualizowanej strategii liczba klientów indywidualnych banku ma wzrosnąć do 2022 roku do 4,5 mln (4,2 mln na koniec 2020 roku), a liczba klientów biznesowych 278 tys. (239 tys. na koniec 2020).