Przypomnijmy, że rada nadzorcza PKO BP w październiku 2021 r. powołała Iwonę Dudę na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Iwona Duda była wcześniej prezesem Alior Banku, czyli innej instytucji kontrolowanej przez Skarb Państwa.