W ramach „Projektu Atom” prowadzono analizy dotyczące tzw. „hurtowej” CBDC, która byłaby wykorzystywana do rozliczeń transferów pomiędzy bankami oraz innych transakcji między instytucjami finansowymi. (Nie należy mylić jej z „detaliczną” CBDC, która zostałaby wprowadzona do obiegu i wykorzystywana przez ludność w codziennych transakcjach.) Z raportu australijskiego banku centralnego wynika, że „hurtowa” CBDC znacząco zwiększyłaby wydajność transakcji finansowych i zmniejszyła ryzyko operacyjne. Pozwoliłaby zaoszczędzić na „często manualnych i opartych na papierze” procesach związanych z przetwarzaniem danych i dokumentacją.