Moody's obniżył długoterminowy rating depozytów Getin Noble Banku do "B1" z "Ba3" i umieścił go na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki. Moody's obniżył także tzw. skorygowaną ocenę indywidualną (Adjusted Baseline Credit Assessment) z "b2" do "b3", ocenę indywidualną (Baseline Credit Assessment) z "b2" do "b3" oraz długookresową ocenę ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) z "Ba2(cr)" do "Ba3(cr)". Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta oraz krótkoterminowego ratingu depozytów.

Zmiany wynikają ze słabych wyników Getin Noble Banku za I półrocze 2018 r. (opublikowanych pod koniec września). Bank zawiązał dodatkowe odpisy i zanotował dużą stratę (strata netto wyniosła 163,8 mln zł, podczas gdy rok temu było to „tylko" 114 mln zł), co dodatkowo osłabiło i tak niskie już współczynniki wypłacalności banku. Instytucja realizuje plan naprawy, mający przywrócić jej rentowność, oraz plan ochrony kapitału, mający podnieść współczynniki wypłacalności do poziomów wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Moody's informuje, że obniżenie ratingu banku i umieszczenie go na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki odzwierciedla rosnące obawy agencji, że niedobory kapitałowe banku będą trwały dużej niż wcześniej oczekiwano. Przegląd ocen ratingowych nastąpi po analizie wyników banku za III kwartał (opublikowane będą w listopadzie).