To kara za praktyki stosowane przez instytucje finansowe przy przejmowaniu nieruchomości z rąk właścicieli. Domy z niespłacaną na czas hipoteką przechodziły w ręce wierzycieli z pominięciem obowiązujących procedur.

Amerykańska Rezerwa Federalna i Office of the Comptroller of the Currency (OCC) poinformowały, że odszkodowania otrzyma aż 3,8 miliona pożyczkobiorców, wobec których 10 banków wierzycieli wszczęło procedurę przejęcia nieruchomości (tzw. foreclosure). Do nadużyć dochodziło w latach 2009–2010, a więc w czasie najgłębszego kryzysu, gdy wielu pozbawionych pracy pożyczkobiorców nie było w stanie spłacać rat w terminie. Według władz regulacyjnych instytucje finansowe stosowały wobec właścicieli domów nieuczciwe praktyki, które miały „powszechny i systemowy" charakter. W rezultacie tysiące rodzin zostało wyeksmitowanych ze swoich domów.

W grupie ukaranych banków znalazły się Bank of America, Citigroup, MetLife Bank, PNC Financial Services, Sovereign, SunTrust, U.S. Bank and Aurora, GMAC Mortgage, HSBC Finance Corp i EMC Mortgage Corp. Wszystkie te banki znalazły się pod kontrolą władz regulacyjnych już w kwietniu 2011 roku, gdy znaleziono dowody, iż wierzyciele nie stosowali się do przewidzianych prawem procedur, bezprawnie przyspieszając moment zajęcia nieruchomości.

To największe odszkodowanie dla właścicieli domów, będące wynikiem działań banków wierzycieli. Z łącznej sumy 8,5 miliarda dolarów 3,3 miliarda dolarów trafi bezpośrednio do właścicieli domów. Suma pojedynczych odszkodowań może sięgać nawet 125 tysięcy dolarów.

Następne 5,2 miliarda dolarów stanowić będą koszty zmodyfikowanych pożyczek, umorzonych kredytów i innych ulg usług dla właścicieli, którzy mają prawo pozostać w swoich domach. Przedstawiciele właścicieli domów nie byli jednak zachwyceni z osiągniętej ugody. – To za mało i za późno – uważa adwokatka Valerie Moran z Michigan, w którym na odszkodowania może liczyć aż 165 tys. właścicieli domów – władze przez dłuższy czas nie robiły nic, aby powstrzymać bezprawne procesy zajmowania nieruchomości.

Alys Cohen, prawniczka National Consumer Law Center, organizacji broniącej praw konsumentów, uznała z kolei, że wynegocjowana suma jest nieadekwatna do strat poniesionych przez właścicieli domów. Urząd wciąż pracuje nad nowymi regulacjami, które mają zapobiegać powtarzaniu się podobnych praktyk w przyszłości.