- Ministerstwo Środowiska chce na nowo wystawić do prywatyzacji ten bank - powiedział minister skarbu, Aleksander Grad. Nie ujawnił jednak szczegółów.

Wejście do BOŚ chcą rozważyć inwestorzy skandynawscy, Skandinaviska Enskilda Banken.

SEB wycofał się z tej inwestycji w 2006 r., kiedy sprzedał 47,5 proc. akcji banku, którego inwestorem stał się w 2000 r. SEB poinformował wówczas, że chce kontynuować działalność spółek zarządzania aktywami i leasingowej.

Głównymi akcjonariuszami BOŚ są obecnie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (77,54 proc. akcji), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (5,74 proc. akcji) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (5,6 proc. akcji).

Właścicielami pozostałych akcji są m.in. pozostałe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni akcjonariusze.