Raiffeisen Bank International w trzecim kwartale osiągnął 130 mln  euro zysku netto. To mniej o  58 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy to bank zarobił  331 mln euro,  ale i tak lepiej niż oczekiwania ekonomistów.  Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga spodziewali się wyniku na poziomie 99 mln euro. Gorsze wyniki to wynik odpisów banku na „złe kredyty" na Węgrzech.

Rezerwy na pokrycie nietrafionych kredytów wyniosły 71 mln euro, o 23 proc. więcej niż w III kwartale 2010 r. Przychody z odsetek od kredytów spadły o 8,9 proc. , do 566 mln euro.

Bank chce w średnim terminie osiągnąć ROE  (wskaźnika zwrotu na kapitale ) w wysokości 15 proc.