- W związku z toczącą się dyskusją na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich, przypominamy, że nadzór bankowy od 2004 roku publicznie ostrzegał przed ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów w walucie obcej - czytamy w piśmie opublikowanym we wtorek na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzór przypomina też, że w listopadzie 2000 roku ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) uchwaliła wprowadzenie wymogów kapitałowych dla banków na otwarte pozycje walutowe. W marcu 2006 roku KNB wydała rekomendację S, ograniczającą udzielanie kredytów mieszkaniowych denominowanych w walucie obcej.

Z kolei w marcu 2007 r. KNB podwyższyła wagę ryzyka dla kredytów walutowych na potrzeby wyliczania wymogów kapitałowych z 35 proc. do 75 proc. oraz ustaliła normy płynności. KNF przypomina też, że nie wszystkie banki udzielały kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich, a spośród tych, które miały kredyty w CHF w ofercie, nie wszystkie udzielały ich na dużą skalę. Wśród banków, które nie oferowały frankowych kredytów w ofercie były zarówno podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i krajowym, w tym banki spółdzielcze. Pismo KNF przywołuje liczne wypowiedzi szefa nadzoru bankowego Wojciech Kwaśniaka publikowane m.in. na łamach „Rzeczpospolitej" oraz „Gazety Prawnej", ale także wypowiedź Jana Krzystofa Bieleckiego, byłego prezesa Pekao (bank ten nie udzielał kredytów walutowych).

KNF przypomina też, że według danych na koniec 2014 r. ponad 90 proc. wartości kredytów denominowanych w CHF jest skupionych w 10 bankach. Spośród 38 wszystkich banków komercyjnych jedynie w 12 bankach udział kredytów frankowych w sumie bilansowej przekracza 10 proc.

Krytykiem kredytów walutowych był również Mateusz Morawiecki prezes Banku Zachodniego WBK. W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej" na początku 2009 roku wzywał nawet nadzór do tego, żeby zabronił udzielania kredytów we frankach.

W środę Związek Banków Polskich przedstawi swoją propozycję rozwiązania problemu kredytów we frankach, a także tzw. „białą księgę" czyli historię kredytów we frankach.

Dwa tygodnie temu ZBP przedstawił także prezentacje rozprawiającą się z faktami i mitami na temat kredytów walutowych, historycznym podejściem banków do tego zjawiska oraz zarzutami jakie pod adresem banków są w tym kontekście wysuwane.

Wcześniej szef KNF Andrzej Jakubiak przedstawił swoją koncepcję rozwiązania problemu, polegającą na przewalutowaniu kredytów frankowych na złote, zakładającą, że kosztem wynikłym z ryzyka kursowego dzielą się po połowie bank i klient.