fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Jakie uprawnienia ma kupujący na internetowej aukcji

Osoba, która otrzymała wadliwy towar może też skorzystać z uregulowań wewnętrznych danych portali internetowych - wskazuje Mateusz Dróżdż.
www.sxc.hu
Kiedy kupujemy na aukcji internetowej nowy towar i nie wiedzieliśmy, że jest on używany, to możemy żądać m.in. wymiany rzeczy na nową.
- Kupiłem "nowe słuchawki" w serwisie internetowym Allegro. Sprzedający nigdzie nie napisał informacji czy gwarancja jest, czy też nie. Co to dla mnie znaczy? Czy jeśli towar okaże się wadliwy mam prawo do gwarancji – zastanawia się nasz Czytelnik.
Kwestia należytego wykonania umowy, która jest zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, czyli właśnie np. za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego jest regulowana m.in. przez kodeks cywilny (jeżeli umowa jest zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi albo dwoma przedsiębiorcami) lub ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (jeżeli umowa jest zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą).
- Na gruncie tych przepisów należy odróżniać instytucje prawne dotyczące sprzedaży, które przysługują kupującemu na mocy ustawy tj. rękojmia za produkt (zawarta w kodeksie cywilnym) lub niezgodność towaru z umową (zawarta w ustawie o sprzedaży konsumenckiej) od gwarancji, do której potrzebne jest dodatkowe oświadczenie woli sprzedawcy lub zawarcie odrębnej umowy (stanowi ona jakby dodatkowe ,,zabezpieczenie" ewentualnych roszczeń kupującego). Dlatego też, jeżeli nie uzyskaliśmy gwarancji możemy korzystać z uprawnień rękojmi lub niezgodności towaru z umową – tłumaczy Rp.pl, Mateusz Dróżdż, prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego.
Prawnik wskazuje, iż w przypadku, kiedy kupujemy nowy towar i przed zawarciem umowy nie wiedzieliśmy, że jest on używany, to co do zasady na gruncie kodeksu cywilnego kupujący może żądać m.in. wymiany rzeczy na nową (w ciągu 1 miesiąca od wykrycia wady i jeżeli nie minęły 3 lata od jej wydania). Na gruncie ustawy o sprzedaży konsumenckiej, jeżeli nie wiedzieliśmy, że towar nie jest nowy albo oceniając rozsądnie nie mogliśmy tego wiedzieć możemy co do zasady,  przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, żądać wymiany towaru na nowy (w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, jeżeli nie minęły 2 lat od jej wydania).
- Osoba, która otrzymała wadliwy towar może też skorzystać z uregulowań wewnętrznych danych portali internetowych w ramach, których odbywa się sprzedaż. Jeżeli umowa została zawarta w ramach ,,kup teraz" to konsument może co do zasady odstąpić od umowy w przeciągu dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy – mówi Mateusz Dróżdż.
Uprawnienia konsumenta
1.Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
2.Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
3.Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
4.Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA