fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów małej architektury

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?
Rzeczpospolita
Obiekty małej architektury nie są obciążone podatkiem od nieruchomości. Przepisy nie zawierają sztywnych kryteriów pozwalających na odróżnienie ich od budynków i budowli. Jest to przyczyną sporów
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Definiując pojęcie budynku i budowli, przepisy u.p.o.l. odsyłają do prawa budowlanego.Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. za budowlę uważa się „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (…)”. Definiując pojęcie „obiekt małej architektury”, należy zatem również odwołać się do ustawy – Prawo budowlane.Co wynika z prawa budowlanego Artykuł 3 pkt 4 prawa budowlanego mówi, że przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty. Przepis wskazuje, że chodzi m.in. o:- obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,- obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzyman...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA