fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudze podatki zapłacimy, gdy urząd wyda na czas decyzję

Gdy przedawni się prawo do wydania decyzji, urząd nie może skutecznie egzekwować należnych mu kwot i to nie tylko od samego podatnika, ale również od innych osób, które mogą odpowiadać za podatki
Osoby trzecie mogą odpowiadać za cudze zobowiązania podatkowe >patrz ramka. Odpowiedzialność ta ma jednak charakter akcesoryjny, co oznacza, że obowiązek uregulowania zaległości nakładany jest na osobę trzecią tylko wtedy, gdy nie płaci podatnik.Odpowiedzialność ta obejmuje poza zaległościami podatkowymi (czyli zobowiązaniem podatkowym niezapłaconym w terminie), również:- podatki niepobrane oraz pobrane a niewpłacone przez płatników lub inkasentów,- odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,- niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz oprocentowanie tych zaliczek,- koszty postępowania egzekucyjnego.O odpowiedzialności osoby trzeciej fiskus orzeka w drodze decyzji. Postępowanie to może być wszczęte przed:- upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania,- dniem doręczenia decyzji: określającej wysokość zobowiązania podatkowego, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA