fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Pisma procesowe: Nowe formularze pomogą w postępowaniu cywilnym

Wraz z dużą nowelą postępowania cywilnego obowiązywać będą nowe druki pism procesowych
Chodzi o kilkanaście wzorów urzędowych pism procesowych stosowanych w tzw. postępowaniu uproszczonym (pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe niewskazane w innych pismach), pozew składany przez dostawcę masowych usług, np. operatora komórkowego czy firmę energetyczną – art. 1871 kodeksu postępowania cywilnego. Rozporządzenie zawiera też wzory formularzy stosowanych w sądach prowadzących księgi wieczyste.
Zastępuje ono dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące formularzy w postępowaniu cywilnym (z 29 maja 2002 r.) oraz sądach wieczystoksięgowych (z 14 sierpnia 2003 r.), które tracą moc z dniem wejścia w życie noweli kodeksu postępowania cywilnego, czyli 3 maja.
W lwiej części nowe formularze są takie jak dotychczasowe, ale jest kilka istotnych różnic. Przede wszystkim uwzględniają zmianę modelu postępowania cywilnego i mają więcej miejsca na przytaczanie faktów i dowodów – w myśl nowej zasady wspierania przez strony sprawnego przebiegu procesu. Jest też więcej pouczeń.
Formularze będzie można  uzyskać nieodpłatnie w budynkach sądów rejonowych i okręgowych (ale już nie w urzędach gminy), a dotyczące ksiąg – w sądach wieczystoksięgowych.
Nie uwzględniono dość radykalnej propozycji – zniesienia formularzy w sprawach uproszczonych, a także stosowania starych wzorów aż do wyczerpania.
podstawa prawna:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA