fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT błędnie wykazanego na paragonie nie trzeba wpłacać do urzędu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na limit obrotów. Prowadzę kiosk z prasą, artykułami kosmetycznymi, spożywczymi, chemią i papierosami. Z uwagi na sprzedaż wyrobów tytoniowych ewidencjonuję obrót przy użyciu kasy rejestrującej. Problem w tym, że początkowo serwisant błędnie zaprogramował kasę. Na paragonach wykazywany był VAT. Czy muszę odprowadzić go do urzędu? Jak skorygować taki błąd?
Zwolniony z VAT przedsiębiorca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji VAT-7 za okres, w którym błędnie ewidencjonował VAT. Wykazanego na paragonach podatku nie musi też wpłacać do urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT deklaracje obowiązani są składać tylko podatnicy VAT czynni.
Obowiązek ten nie dotyczy podatników przedmiotowo i podmiotowo zwolnionych od podatku. Tak wynika z art. 99 ust. 7 ustawy.
W opisanej w pytaniu sytuacji wykazany na paragonach fiskalnych VAT nie podlega wpłacie do urzędu skarbowego.
To dlatego że nie znajdzie tu zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że jeśli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, to jest zobowiązana do jego zapłaty.
Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty VAT należnego.
Z przepisu tego wynika, że gdyby zadający pytanie czytelnik udokumentował sprzedaż np. prasy na rzecz przedsiębiorcy fakturą, to wykazany w niej VAT należałoby odprowadzić do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca nie mógłby skorygować błędu. Obowiązek zapłaty wykazanego podatku nie dotyczy jednak przypadków, gdy sprzedaż jest dokumentowana paragonem.
Aby skorygować swoje rozliczenia, czytelnik powinien sporządzić rejestr korekt. Błędu nie można bowiem sprostować poprzez ingerencję w pamięć kasy rejestrującej, bo umożliwia ona trwały jednokrotny zapis danych bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Ingerencja w pamięć kasy fiskalnej jest zatem niemożliwa. Korekta treści paragonu fiskalnego możliwa jest tylko do momentu jego wydrukowania, czyli przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej.
To, że podatnik nie może zmienić treści wydrukowanych paragonów i raportów wydrukowanych przez kasę, nie oznacza, że nie może skorygować transakcji sprzedaży. Ustawa o VAT i przepisy wykonawcze wprawdzie nie określają zasad takiej korekty sprzedaży i podatku należnego, ale zostały one wypracowane w praktyce i nie są kwestionowane przez organy podatkowe. Podatnik powinien więc założyć zeszyt lub ewidencję korekt. Nie ma urzędowego wzoru takiej ewidencji. Może być ona sporządzona w zwykłym zeszycie lub na kartce papieru. Ważne aby zawierała dane, które będą wskazywały, jaka jest przyczyna korekty, a także jaka jest prawidłowa kwota obrotu i podatku należnego. Ewidencja powinna zawierać dane przedsiębiorcy, miejsce instalacji kasy rejestrującej oraz numer kasy. Podatnik może w niej uwzględnić także numer korygowanego paragonu, pierwotnie wykazane kwoty netto, brutto i VAT.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA