fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa w spółce jawnej: wykładnia musi dotyczyć wnioskodawcy

Rzeczpospolita
Spółka jawna nie jest uprawniona do wnioskowania o interpretację w sprawie opodatkowania jej wspólników
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt: I SA/Kr 1810/11) dotyczącego postępowania interpretacyjnego. Sąd administracyjny uznał, że spółka nie miała prawa ubiegać się o wykładnię przepisów podatkowych.
Spółka jawna chciała, żeby fiskus potwierdził, że kwota wypłacona wspólnikom w związku z wystąpieniem z niej  nie podlega opodatkowaniu.
Fiskus zajął się sprawą, ale uznał, że zwolnione z podatku są tylko przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej do wysokości wniesionych wkładów. Różnica między wypłaconą wartością udziałów kapitałowych  a wartością wkładów wniesionych przez każdego ze wspólników do spółki powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Spółka nie zgodziła się z taką wykładnią. W skardze do sądu administracyjnego argumentowała, że prowadzi ona do podwójnego opodatkowania tych samych środków pieniężnych. Zdaniem skarżącej nadwyżka, która jest wspólnikom zwracana proporcjonalnie od ich udziału w zysku, pochodzi z przyrostu majątku spółki w latach poprzednich, który to zysk corocznie był już opodatkowany u każdego ze wspólników. To oni bowiem, a nie spółka jawna, są podatnikami podatku dochodowego.
Ostatecznie jednak sąd nie rozstrzygnął, czy wspólnicy powinni płacić podatek. W ocenie sądu organ podatkowy nie dostrzegł, że z wnioskiem o interpretację wystąpił podmiot, który nie mógł być uznany za zainteresowany w jej uzyskaniu.
Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić wyłącznie osoba zainteresowana w sprawie. Zainteresowanym jest tylko ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej w celu prawidłowej, tj. zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji swoich praw i obowiązków, wyjaśnienia lub ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Tymczasem pytanie spółki  nie dotyczyło jej obowiązków, ale indywidualnego obowiązku wspólników jako podatników podatku dochodowego.
Wyrok nie jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA