fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacje ogólne: każdy może wystąpić o wydanie interpretacji

Rzeczpospolita
Od stycznia każdy może wystąpić o wydanie interpretacji ogólnej. Prawdopodobnie jednak większość wniosków pozostanie bez rozpatrzenia
Wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące interpretacji ogólnych. Mają zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego. Dotychczas minister finansów wydawał takie interpretacje wyłącznie z własnej inicjatywy. Nie robił tego zbyt często. W ciągu ostatnich czterech lat było ich 29.

Ochrona dla każdego

Teraz minister (de facto pięć oddelegowanych izb skarbowych) ma wyjaśniać przepisy na wniosek każdego zainteresowanego. To ważna zmiana, gdyż w odróżnieniu od interpretacji indywidualnej wydawanej w sprawie konkretnego podatnika interpretacja ogólna dotyczy i chroni wszystkich.
– Wprowadzenie tej zmiany było jednym z naszych postulatów, dlatego się cieszymy, że została uchwalona. Dopiero jednak po kilku miesiącach się okaże, czy nowe regulacje się sprawdzają – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.
Mieczysław Bąk z Krajowej Izby Gospodarczej ma nadzieję, że zwiększy to pewność stosowania prawa.
– Będziemy występować o interpretacje wówczas, gdy nasi członkowie zgłoszą taki sygnał – tłumaczy.
Piotr Rogowiecki dodaje jednak, że niestety, wbrew opinii organizacji przedsiębiorców na etapie prac legislacyjnych nie złagodzono rygorystycznych warunków stawianych wnioskom o interpretację ogólną.
Zgodnie z ustawą o ograniczaniu barier dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, która wprowadza zmiany w ordynacji podatkowej, taki wniosek musi być dobrze uzasadniony.

Rygorystyczne warunki

Należy w nim przedstawić przepisy wymagające wydania interpretacji ogólnej oraz wskazać niejednolite stosowanie tych przepisów w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Istotne jest, że chodzi o niejednolite stosowanie przepisów w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.
Co więcej, w dniu wydania wniosku w sprawach tych nie może być prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrolne.
Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, minister pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Na postanowienie w tej sprawie będzie przysługiwało zażalenie. Zainteresowani wniosą opłatę tej samej wysokości jak za interpretację indywidualną, wynoszącą 40 zł. Ale uwaga: opłata podlega zwrotowi wyłącznie po wydaniu interpretacji ogólnej (w ciągu siedmiu dni od opublikowania). Jeśli wniosek zostanie odrzucony, zwrotu nie będzie.

Opinia dla "Rz"

Marek Kolibski wspólnik w KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy
Obawiam się, że przepisy dotyczące interpretacji ogólnych pozostaną w praktyce martwe. Mało który wniosek może spełnić tak rygorystyczne wymagania, co sprawi, że minister będzie pozostawiał je bez rozpatrzenia. Wystarczy spojrzeć na wzór wniosku (ORD-OG), w którym w pozycji 53 należy przedstawić wszystkie przypadki niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe wraz z datami i sygnaturami. Wyklucza to nie tylko możliwość składania wniosku o interpretację ogólną nowych przepisów, ale także tych, które organy podatkowe jednolicie interpretują na niekorzyść podatników, a rozbieżności pojawiają się dopiero w rozstrzygnięciach sądów administracyjnych.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.pogroszewska@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA