fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zwolnienie przedmiotowe z VAT: ozonoterapia zwolniona z VAT

Usługi ozonoterapii, mające na celu poprawę zdrowia pacjenta, nie są obciążone podatkiem od towarów i usług
Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2011 (IBPP4/443-1216/ 11/AZ).
Z pytaniem zwrócił się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych. Wskazał, że w ramach tej działalności świadczy pacjentom odpłatnie usługi z zakresu ozonoterapii. Prowadzona jest ona przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz tlenu medycznego, którego zakup jest uzależniony od uzyskania zezwolenia od głównego inspektora farmaceutycznego.
Zabiegi przeprowadza personel przeszkolony w zakresie obsługi tego sprzętu i posiadający odpowiednie certyfikaty. Wnioskodawca podkreślił, że ozonoterapia prowadzona jest bez formalnego skierowania lekarskiego, niemniej często zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jako terapia uzupełniająca inne sposoby leczenia z zakresu medycyny konwencjonalnej (np. przy leczeniu boreliozy).
Zdaniem podatnika opłaty za świadczenie takich usług, jako służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia z VAT.
Organ podatkowy zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że do 31 grudnia 2010 zakres zwolnienia z opodatkowania VAT uzależniony był od odpowiedniego symbolu PKWiU. Od 1 stycznia 2011 ustawodawca odstąpił od tej zasady i określił zakres zwolnienia w sposób opisowy, wskazując na cechy, charakter oraz okoliczności wykonania usług.
I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Izba skarbowa wskazała, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia opieki medycznej.
Wyjaśniła, że chodzi o świadczenia medyczne, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia, świadczenia mające cel terapeutyczny nie są obciążone VAT.
W interpretacji podkreślono, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych; jeśli w pewnych przypadkach okaże się, że osoby poddane zabiegom lekarskim nie cierpią z powodu jakiejkolwiek choroby lub zaburzeń zdrowia, to włączenie omawianych świadczeń profilaktycznych (zapobiegawczych) w zakres pojęcia „opieki medycznej” jest zgodne z celem, który przyświeca przewidzianemu w przepisach zwolnieniu z opodatkowania.
Świadczenia medyczne, które zostały wykonane w celu ochrony zdrowia, w tym również w celu utrzymania bądź przywrócenia dobrego stanu zdrowia ludzi, korzystają więc ze zwolnienia z VAT.
—Przemysław Bogusz doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA