fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nadzór techniczny we wspólnocie i wpis do księgi

Mam pytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych. Czy inspektor nadzoru budowlanego musi być we wspólnocie zatrudniony na stałe, czy też wystarczy zlecić mu wykonanie przeglądu ogólnego raz w roku? I drugie pytanie: Czy potrzebny jest jakiś zapis o zarządzaniu w księdze wieczystej wspólnoty?
(nazwisko do wiadomości redakcji) Radzi Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom:
– Inspektor nadzoru budowlanego pełni w imieniu wspólnoty nadzór w trakcie wykonywania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. W przypadku remontów instalacji nadzór winien pełnić inspektor nadzoru mający uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z zakresem prowadzonych robót (np. gazowe, wodno-kanalizacyjne czy elektryczne). Osoba wykonująca przegląd budowlany, choć podobnie jak inspektor nadzoru budowlanego powinna mieć uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, nie jest inspektorem nadzoru. Reasumując – żadna ze wspólnot mieszkaniowych, nawet prowadząca prace remontowo-budowlane w dużym zakresie, nie ma potrzeby zatrudniania na stałe osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru budowlanego. Odpowiadając na pytanie drugie: jeżeli wspólnota mieszkaniowa zarządzana jest w sposób standardowy, to znaczy w sposób opisany w ustawie o własności lokali, żadne dodatkowe zapisy w księdze wieczystej nieruchomości nie są wymagane. Jeżeli w wyniku uchwały właścicieli lokali (podjętej w obecności notariusza) zasady zarządzania nieruchomością wspólną określone w ustawie o własności lokali zostały zmienione, zmiany te powinny zostać odnotowane w księdze wieczystej nieruchomości. Umożliwia to zapoznanie się z tymi zmianami każdemu potencjalnemu nabywcy mieszkania w danej nieruchomości. W przeciwnym przypadku ma on prawo domniemywać, że przy zarządzaniu nieruchomością wspólną stosowane są zasady standardowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA