fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Fiskus ustala wartość nieruchomości

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Miejscowość, w której jest położona działka, ma istotne znaczenie dla jej wyceny
Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając skargę kasacyjną podatniczki, której fiskus znacząco podniósł wartość nieruchomości do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (sygnatura akt II FSK 875/10).
Sprawa dotyczyła umowy sprzedaży niezabudowanej działki, której wartość strony transakcji ustaliły na łączną kwotę 50 tys. zł.
Sprzedający oświadczył, że nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich, nie jest dzierżawiona, ma dostęp do drogi publicznej, nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Cena zakupu wzbudziła wątpliwości fiskusa, więc wezwał kupującą do dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Nowa właścicielka wyjaśniła, że zakupiona przez nią działka stanowi grunty rolne, obok działki biegnie wąska droga gruntowa, a także przebiegają linie energetyczna i gazowa. Do pisma dołączyła kserokopię odpisu z księgi wieczystej oraz kserokopię wypisu z rejestru gruntów.
Te wyjaśnienia nie zadowoliły jednak fiskusa, wszczął zatem z urzędu postępowanie w sprawie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od wskazanej umowy przeniesienia własności nieruchomości. Wezwał równocześnie podatniczkę do podwyższenia wartości nieruchomości. W ocenie organu podatkowego jej wartość wynosiła nie 50 tys. zł, ale 125 650 zł.
Ostatecznie w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości został powołany biegły, który określił ją na kwotę 84 800 zł.
Podatniczka nie zgodziła się z taką wyceną. Jej pełnomocnik podkreślał, że do porównania biegły przyjął transakcje z okolicy, a nie z miejscowości, w której położona jest działka.
Fiskus odpowiedział, że biegły postąpił prawidłowo. W jego ocenie, skoro w miejscowości, w której była położona nieruchomość, nie znaleziono podobnych transakcji w badanym okresie, to rzeczoznawca rozszerzył poszukiwania podobnych nieruchomości na inne miejscowości w gminie.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Ten uznał rację fiskusa. Innego zdania był jednak NSA. Przyznając rację podatniczce, przypomniał, że organ podatkowy nie orzeka na podstawie opinii biegłego, ale z jej uwzględnieniem.
To oznacza, że opinia biegłego podlega takiej samej ocenie jak inne dowody w postępowaniu podatkowym – wyjaśniła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.
Ponadto sąd przypomniał, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen z uwzględnieniem m.in. ich miejsca położenia. Dlatego zdaniem NSA miejscowość, w której położona jest dana nieruchomość, ma istotny wpływ na jej wycenę. Wyrok jest prawomocny.
 
sygnatura akt II FSK 875/10
więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA