fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Tajne dane wykonawców zamówienia

www.sxc.hu
W postępowaniu przetargowym można utajnić informacje o potencjale ludzkim
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, może zostać objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.
Do takiego wniosku doszła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku (sygnatura akt: KIO 2173/11).
Odwołujący się do KIO domagał się odtajnienia części informacji dotyczących ludzi, którzy mieliby zostać zaangażowani w wykonanie zamówienia. Nie chodziło nawet o podanie ich imion i nazwisk, ale o opis ich kwalifikacji i projektów, w których brali udział. Według niego takie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Bez podania danych osobowych nie istnieje bowiem ryzyko nieuczciwych praktyk, naruszających konkurencję, np. podkupienia pracownika. Informacje te miały posłużyć odwołującemu się jedynie do sprawdzenia, czy kadra konkurenta spełnia wymogi stawiane przez zamawiającego.
Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła tego stanowiska. Konkurent skutecznie zastrzegł bowiem, że informacje o jego pracownikach nie mogą być udostępniane. Rynek usług informatycznych, stanowiących przedmiot zamówienia, charakteryzuje się znaczną konkurencyjnością. Zasadniczą wartością na nim jest potencjał ludzki z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie można więc w tym wypadku mówić, że zamawiający naruszył jawność postępowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA