fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pieczątka nie zastąpi podpisu wójta

Podpis musi być odręczny i nie można go zastąpić mechanicznym jego odtworzeniem na dokumencie (pieczęć z podpisem)
Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste musi być podpisane odręcznie
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste to jeden ze sposobów na podreperowanie budżetów gmin czy powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego, które planują podwyżki, powinny się spieszyć. Wypowiedzenia dotychczasowych opłat wraz z ofertami nowych powinny trafić do użytkowników wieczystych najpóźniej 31 grudnia.

Faksymile to za mało

– Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste następuje w drodze pisemnego wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty. Wraz z wypowiedzeniem użytkownikowi wieczystemu należy złożyć ofertę nowej wysokości opłaty – wyjaśnia Piotr Mrowiec, radca prawny w Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna.
Zwraca on uwagę, że wypowiedzenie nie jest decyzją administracyjną. Jest oświadczeniem woli i muszą go dokonać osoby uprawnione do składania takich oświadczeń w imieniu właściciela nieruchomości (to Skarb Państwa albo gmina, powiat czy województwo). Skarb Państwa reprezentuje starosta, a jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy, osobą uprawnioną do złożenia wypowiedzenia będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami wymaga, aby wypowiedzenie było sporządzone w formie pisemnej. Oznacza to, że musi zostać podpisane np. przez wójta (lub upoważnionego przez niego urzędnika). Co istotne, podpis musi być odręczny i nie można go zastąpić mechanicznym jego odtworzeniem na dokumencie (pieczęć z podpisem). Tylko bowiem dokument odręcznie podpisany zachowuje formę pisemną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – podkreśla mec. Mrowiec.
W wypowiedzeniu wskazać należy sposób obliczania nowej opłaty. Pismo to powinno zawierać również pouczenie dla użytkownika wieczystego o dopuszczalnym sposobie jego kwestionowania. Do wypowiedzenia dołączyć należy ponadto informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym użytkownik wieczysty może zapoznać się z operatem szacunkowym.

Nowe zasady dla podwyżek

Od 9 października obowiązują nowe zasady wprowadzania podwyżek opłat rocznych.
– Gdy podwyżka przekracza więcej niż dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty wnosi w pierwszym roku opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty – mówi radca prawny Maciej Nowak. – Pozostałą część podwyżki (przewyższającą dwukrotność) rozkłada mu się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w dwóch kolejnych latach. Oznacza to, że dopiero w czwartym roku po aktualizacji użytkownik uiszcza opłatę w pełnej wysokości – tłumaczy Maciej Nowak.
Podwyżki można kwestionować
Użytkownik wieczysty, który uważa, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, może złożyć wniosek o ustalenie jej wysokości. Wniosek składa się:
>> do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na położenie nieruchomości,
>> w dwóch egzemplarzach,
>> w terminie 30 dni od dnia, w którym wypowiedzenie dotychczasowej opłaty zostało mu doręczone.
Wniosek podlega opłacie skarbowej. Pamiętać również należy, że złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości i w ustawowym terminie, czyli do 31 marca.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA