fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowe plany lekcji dla liceum i podstawówki

Ramowy plan nauczania będzie określał tygodniowy wymiar godzin dla kolejnych klas i minimalną liczbę godzin na poszczególne przedmioty w trzyletnim okresie nauczania
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Godziny dodane przez organ prowadzący mogą być przeznaczone także na zwiększenie liczby zajęć godzin obowiązkowych
Jeżeli uczeń liceum wybierze nauczanie w zakresie rozszerzonym z jednego przedmiotu z grupy przyrodniczej oraz historię, to musi realizować jeden z dwóch przedmiotów uzupełniających. Może wybrać zajęcia artystyczne lub ekonomię w praktyce.
Tak wynika z przesłanego do ponownych konsultacji projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania. Tak jak w wersji pierwotnej, mimo protestu związków zawodowych, ramowy plan nauczania będzie określał tygodniowy wymiar godzin dla kolejnych klas i minimalną liczbę godzin na poszczególne przedmioty w trzyletnim okresie nauczania.
Resort edukacji zrezygnował z tygodniowego określenia liczby godzin, które powinny być przeznaczone na poszczególne zajęcia obowiązkowe. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, wyjaśnia, że proponowana w projekcie zasada ustalania stałej liczby godzin w poszczególnych klasach każdego typu szkoły pozwoli na bardziej racjonalną organizację nauczania, a także ograniczy problemy związane ze zmianą szkoły przez uczniów na konkretnym etapie edukacyjnym.
Andrzej Jasiński z Ośrodka Rozwoju Edukacji zauważa, że w porównaniu z wersją pierwotną określono dokładnie sposób wyliczania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, innych niż wynikające z art. 42 Karty nauczyciela. Jest to różnica między sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia.
Tak np. w projekcie ramowego planu nauczania dla gimnazjum suma minimalnych liczb godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne podzielona przez 32 (na tyle tygodni nauki określono te minimalne liczby godzin) daje 88, a suma tygodniowych wymiarów obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach to 91.
Dyrektor gimnazjum ma zatem trzy godziny do swojej dyspozycji finansowane przez organ prowadzący, które musi przeznaczyć na wybrane, ale tylko obowiązkowe, zajęcia edukacyjne. Na takie zajęcia będą mogły być przeznaczone również godziny dodane przez organ prowadzący.
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zauważa jednak, że te godziny są czysto teoretyczne, bo samorządy i tak ich nie przyznają.
Etap legislacyjny konsultacje społeczne
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA