fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 października 2011

TRYBUNAŁ/SAMORZĄDY
zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. (K 1/09) Sejm miał cały rok na uchylenie art. 55 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Niestety, wyroku nie wykonał, zresztą nie po raz pierwszy (DzU z 2010 r. nr 200, poz. 1326) BANKI/KREDYTY
znowelizowane 19 sierpnia dwie ustawy: Prawo bankowe oraz o kredycie konsumenckim (DzU nr 201, poz. 1181); Czytaj: Łatwiejszy outsourcing bankowy KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH z tej samej daty pochodzą zmiany dokonane w kodeksie spółek handlowych (DzU nr 201, poz. 1182); Czytaj: Prostsze będą fuzje i podziały PRAWO WYBORCZE 31 sierpnia retuszom został poddany kodeks wyborczy, co z kolei wymusiło zmiany w ustawach dotyczących samorządów: gminnego, wojewódzkiego, powiatowego (DzU nr 217, poz. 1281); Czytaj: Mandat radnego wygasi komisarz wyborczy PCK prezes Rady Ministrów zatwierdził statut Polskiego Czerwonego Krzyża uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PCK 5 czerwca tego roku (DzU nr 217, poz. 1284) HAZARD zmieniło się nieco rozporządzenie ministra finansów dotyczącego dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (DzU nr 217, poz. 1285) MIARY minister gospodarki zmodyfikował rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas ich prawnej kontroli metrologicznej (DzU nr 217, poz. 1286) NAUKA zmienione rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o warunkach i trybie przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (DzU nr 217, poz. 1287); Czytaj: Dotacje nie tylko na rok kalendarzowy RYNEK RYBNY minister rolnictwa i rozwoju wsi określił wzór „dokumentu wycofania" produktu rybnego z rynku (DzU nr 217, poz. 1289) SPORT rozporządzenie ministra sportu i turystyki o dofinansowaniu zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (DzU nr 217, poz. 1290); Czytaj: 12 mln zł na zajęcia sportowe dla uczniów FUNDACJE zmienił się jeden przepis w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (DzU nr 217, poz. 1291); Czytaj: Sprawozdania fundacji bez adresów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA