fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Gaz łupkowy: prawdopodobna zmiana europejskiego prawa górniczego

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Interwencja legislacyjna prawodawcy europejskiego w proces poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego wydaje się coraz bardziej prawdopodobna – uważa Dominik Matczak, prawnik z Kancelarii Sójka & Maciak – Adwokaci sp.k.
Nie można również wykluczyć, że ewentualne zmiany w prawie będą miały charakter restrykcyjny. W każdym razie taki kierunek rekomendują pracownicy Wuppertal Institute for Climate oraz Ludwik-Bölkow-Systemtechnik GmbH w opublikowanym badaniu dotyczącym wpływu ekstrakcji gazu łupkowego oraz ropy z łupków na środowisko i zdrowie ludzkie. Badanie to zlecił Komitet ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego oraz Bezpieczeństwa Żywnościowego przy Parlamencie Europejskim.
Wiele z zaprezentowanych rekomendacji postuluje daleko idące zmiany legislacyjne, co z pewnością zainteresuje firmy zaangażowane w poszukiwanie i eksploatację gazu z łupków. Autorzy raportu zwracają uwagę w szczególności na potrzebę: wydania dyrektywy kompleksowo regulującej europejskie prawo górnicze; stworzenia ram prawnych dla wydobycia gazu oraz ropy z łupków; usunięcia luk prawnych w przepisach dotyczących szczelinowania hydraulicznego; przeprowadzania oceny oddziaływania szczelinowania na środowisko; potrzebę rewizji ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE pod kątem ewentualnego wpływu procesu szczelinowania na podziemne źródła wody pitnej; oceny sensowności całkowitego zakazania stosowania chemikaliów w procesie szczelinowania; publicznego ujawniania składu chemikaliów stosowanych podczas szczelinowania oraz monitorowania procesu ich aplikacji; ograniczenia liczby dozwolonych chemikaliów; prowadzenia ogólnoeuropejskich statystyk uwzględniających wypadki, skargi oraz ilość wtłaczanych pod ziemię substancji chemicznych; udzielenia władzom lokalnym kompetencji do odmowy wydania koncesji przy jednoczesnej partycypacji decyzyjnej opinii publicznej; obowiązkowego monitoringu wód oraz emisji gazów.
Jakkolwiek propozycje te mają charakter ogólny, to zapewne będą stanowić istotny asumpt do dokonania rewizji obowiązujących przepisów. Na razie można się tylko domyślać, iż w centrum zainteresowania prawodawcy europejskiego znajdzie się doprecyzowanie regulacji dotyczących procesu szczelinowania hydraulicznego, w tym poddanie pod rozwagę obowiązku ujawniania składu chemikaliów bądź nawet całkowitego zakazu ich stosowania. Na marginesie: we Francji prowadzona jest właśnie dyskusja nad zastąpieniem płuczki z chemikaliami sprężonym powietrzem.
Jednak ewentualne zmiany w prawie europejskim będą stanowić prawdopodobnie wypadkową doświadczeń USA, gdzie dynamicznie zaostrza się krytyka stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Nie jest zatem wykluczone, że w niedalekiej przyszłości na firmy poszukujące gazu łupkowego w Polsce zostaną nałożone nowe, uciążliwe obowiązki.
Konkludując, uważam, że niektóre rekomendacje przedstawione w powołanym badaniu są zbyt kategoryczne, a poza tym nie zostały sformułowane na podstawie źródeł pierwotnych, lecz na nie zawsze zupełnie wiarygodnych badaniach amerykańskich.
Zobacz serwisy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA