fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Eksżołnierze zwrócą koszty swojej nauki

Mundurowy, który zwolnił się ze służby w czasie gdy odpracowywał, zdobyte na koszt wojska wykształcenie, musi oddać pieniądze wydane na jego szkolenie
Tak wynika z wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie zajęli się sprawą żołnierza zawodowego, absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Spór dotyczył obowiązku zwracania części kosztów tej nauki w razie zwolnienia się ze służby przed zakończeniem okresu obowiązkowego jej odpracowywania, który wynosił wtedy dziesięć lat. Koszty te zostały nałożone na skarżącego, gdy przed upływem tego okresu odszedł do cywila.
Skarżący stwierdził, że studia na WAT były bezpłatne, a studenci otrzymywali nieodpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie. Obowiązek zwrotu tych kosztów był niezgodny z konstytucyjnym prawem do bezpłatnej nauki w szkole publicznej (art. 70 ust. 2) oraz wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1).
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te przepisy nie naruszają ustawy zasadniczej. Sędziowie uznali, że zwrot kosztów związanych ze studiowaniem na WAT obejmował wyłącznie koszty jego zakwaterowania, umundurowania i wyżywienia, dojazdu do miejsca pobierania nauki, a także wypłacone mu stypendia i koszty zakupu podręczników. Obowiązek zwrotu nie dotyczył zaś kosztów nauczania, jak np. wynagrodzenia wykładowców.
Mundurowy musi zdawać sobie sprawę, na jakich warunkach podejmuje naukę
Sędziowie dodali, że żołnierz powinien zdawać sobie sprawę, na jakich warunkach podejmuje naukę na koszt armii i jakie obowiązki się z tym wiążą. Skoro skorzystał z tej możliwości, przez pięć lat pobierał żołd i uczył się na WAT w zamian za późniejszą służbę w armii, Skarb Państwa ma prawo domagać się zwrotu części tych kosztów, jeśli nie wywiązał się ze swojej części umowy – odsłużenia nauki.
Od początku 2008 r. art. 54 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wymaga, aby w takim przypadku zawrzeć z żołnierzem umowę szkoleniową. Obecnie okres odpracowania nauki i zasady zwrotu jej kosztów w razie wcześniejszego odejścia do cywila każdy żołnierz negocjuje indywidualnie.
Sygnatura akt SK 24/09
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA