fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Syndyk: Po upadłości też nalicza się podatek

www.sxc.hu
Syndyk, który – likwidując majątek upadłego – sprzedaje alkohol, musi do jego ceny doliczyć akcyzę
To korzystne dla fiskusa stanowisko potwierdził ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt I GSK 615/10).
Wątpliwości dotyczące  akcyzy miał syndyk, który likwidował majątek jednego z upadłych Polmosów. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że będzie sprzedawał alkohol etylowy upadłej spółki, który znajdował się w jej zakładzie. Sprzedaż obejmie zarówno alkohol etylowy, do którego stosowano procedurę zawieszenia poboru akcyzy i sporządzono dla niego odrębny spis z natury,  jak i nieobjęty tą procedurą. W związku z tym zapytał, czy w cenie sprzedaży alkoholu etylowego musi być zawarty podatek akcyzowy. Zdaniem wnioskodawcy  nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedanych wyrobów, bo cena sprzedaży alkoholu etylowego nie musi zawierać akcyzy.
Fiskus nie zgodził się z taką interpretacją przepisów. Wyjaśnił, że  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU  nr 97, poz. 1050 ze zm.) cena  jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (lub usługi)  jest nimi obciążona. Zdaniem fiskusa syndyk masy upadłości w ramach  likwidacji majątku  będzie dokonywał sprzedaży alkoholu etylowego, co do którego powstał już obowiązek podatkowy. Syndyk zaskarżył tę interpretację, ale sąd  pierwszej instancji oddalił  jego skargę. Przypomniał, że obowiązkiem podatnika podatku akcyzowego jest zawarcie jego wartości  w cenie wyrobu  akcyzowego i w konsekwencji  obciążenie tym podatkiem konsumenta. Obowiązek ten dotyczy także syndyka sprzedającego wyroby akcyzowe podczas  postępowania upadłościowego, nawet  gdy nie jest on podatnikiem  z tytułu dokonywanych transakcji. Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Oddalając skargę kasacyjną, nie zgodził się, że syndyk może sprzedawać alkohol bez rozliczania się z fiskusem. Jak podkreśliła sędzia NSA Czesława Socha, nie ma wątpliwości, że alkohol jest objęty akcyzą. Dlatego w cenie jego sprzedaży musi ona zostać uwzględniona. Wyrok jest prawomocny. Czytaj także artykuły: Czytaj też w serwisie: » Prawnicy, doradcy i biegli » Inne zawody » Syndycy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA