fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 10 października 2011 r. 19 ustaw

Prezydent podpisał ustawy z 16 września 2011 r.:
- o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw; - o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców;
- o zmianie ustawy o transporcie kolejowym; - o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw; - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; - o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi; - o timeshare; - o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym; - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym; - o współpracy rozwojowej; - o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej; - o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne; - o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw; - o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; - o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw; - o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Więcej w serwisie: Prawo » Nowe prawo » Prezydent podpisał  
Źródło: www.prezydent.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA