fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy osoby w podeszłym wieku mogą adoptować dziecko ?

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przysposobić małoletniego można tylko dla jego dobra. Czy można to pogodzić z faktem, że przyszły rodzic jest już niemłody?
W prasie pojawiły się pogłoski o tym, że 87-letni znany aktor wspólnie ze swoją 27-letnią żoną zamierzają adoptować dziecko. Zapowiedź ta znowu wywołała dyskusję o tym, jakie znaczenie ma przy adopcji wiek przysposabiających.

Najważniejsze jest dobro dziecka

Kodeks rodzinny mówi na ten temat niewiele. W art. 1141 § 2 stanowi, że między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
Z kolei europejska konwencja o przysposabianiu dzieci wskazuje tylko na minimalny wiek nowego rodzica. Polska zgłosiła zastrzeżenie do konwencji, w efekcie także osoba tuż po uzyskaniu pełnoletności może starać się o adopcję dziecka.
Orzecznictwo sądowe też nie jest bogate. W postanowieniu z 18 listopada 2003 r. (sygn. II CK 199/02) Sąd Najwyższy wskazał, że ponieważ kodeks rodzinny nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej różnicy wieku jako przesłanki przysposobienia, rzeczą sądu jest dokonanie w każdej sprawie oceny, czy jest ona odpowiednia. Zasadą powinna być normalna różnica wieku występująca między rodzicami a dziećmi. W tamtej sprawie SN powiedział, że różnica 50 lat sama przez się nie jest przeszkodą, jeżeli nie ma innych okoliczności sprzeciwiających się orzeczeniu przysposobienia.
- Zasadą powinna być różnica jednego pokolenia, mniej więcej 20-30 lat - wskazuje Henryk Haak, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista od prawa rodzinnego. - Chodzi o to, żeby przysposabiający zapewniał dziecku opiekę i wychowanie aż do uzyskania przez niego pełnoletności.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 1141 § 1 mówi o tym tak: przysposobić może osoba, której kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.
Ona za młoda, on za stary
Duża różnica wieku jednego z małżonków jest w zasadzie nieco łagodzona wiekiem drugiego z nich. W przypadku znanego aktora i jego o 60 lat młodszej żony mąż mógłby przysposobić kilkunastoletnie dziecko. W takiej sytuacji jednak jego żona byłaby na nową matkę ewidentnie za młoda, powiedzmy: dla piętnastolatka. Żona mogłaby się natomiast starać o adopcję kilkuletniego dziecka, ale z kolei mąż byłby dla niego stanowczo za stary na ojca.
Zdaniem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, różnica wieku powinna zapewniać dziecku pewność w zakresie wzrostu i wychowania w pełnej rodzinie, ponieważ istotą adopcji jest stworzenie dziecku stabilnych i bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju psychoemocjonalnego.
Ogromna rola jest w tym zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które określają kwalifikacje kandydatów na rodziców adopcyjnych.
Jak powstaje nowa rodzina
>> Przysposobić można tylko osobę małoletnią (do ukończenia 18 lat) i tylko dla jej dobra.
>> Przysposabiający ma mieć kwalifikacje osobiste obiecujące wywiązanie się z obowiązków.
>> Między przysposabiającym a przysposobionym powinna być odpowiednia różnica wieku.
>> Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.
>> O przysposobieniu orzeka sąd opiekuńczy na żądanie przysposabiającego.
>> Potrzebna jest zgoda rodziców, chyba że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani.
>> Potrzebna jest również zgoda przysposabianego, który ukończył lat 13, a także wysłuchanie, jeśli nie ukończył lat 13, jeżeli może pojąć znaczenie przysposobienia.
>> Między przysposabiającym a przysposobionym powstaje stosunek taki jak między rodzicami a dziećmi.
Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 114-127
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA