fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Odszkodowanie dla wynajmującego może być kosztem

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Skutkiem rozwiązania umowy najmu lokalu w drodze sądowej ugody może być konieczność wypłaty odszkodowania. W niektórych wypadkach wolno uznać je za koszt zabezpieczenia źródła przychodów
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 czerwca 2011 (I SA/Po 342/11). Orzeczenie rozstrzyga spór między spółką a izbą skarbową, która w interpretacji zanegowała możliwość uznania opłat wynikających z ugody sądowej za koszt uzyskania przychodów.
Przepisy podatkowe jednoznacznie zakazują uwzględniania w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego grzywien i kar, wynikających z przeprowadzonych postępowań sądowych (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT). Stąd stanowisko fiskusa mogło wydawać się uzasadnione.
Nieruchomość (lokal laboratoryjny) była przedmiotem umowy najmu na czas określony, bez możliwości wcześniejszego odstąpienia dla żadnej ze stron. Najemcy zależało na odpowiednim wyposażeniu pomieszczeń ze względu na charakter prowadzonej działalności, czyli laboratoryjnych badań środków chemicznych. Tymczasem w 2009 r. lokal miał przestać spełniać jego wymagania.
Ze względu na brak w kontrakcie klauzul umożliwiających spółce odstąpienie od wynajmu doszło do procesu sądowego. Sprawa zakończyła się ugodą, lecz ceną rozwiązania umowy było opłacenie czynszu za przyszłe okresy (umowa obowiązywała do 2014 r.). Spółka chciała uznać ten wydatek za koszt podatkowy. W innym razie ciągłość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej mogła być poważnie zagrożona.
Właśnie ta przesłanka przesądziła o tym, że opłacona kara mogła być uznana za koszt przedsiębiorcy, była ona bowiem konieczna dla dalszego jego funkcjonowania. Nie tylko dlatego że lokal przestał spełniać podstawowe wymagania. Także dlatego że zapłata kary i potraktowanie jej jako kosztu było jedyną szansą ograniczenia nadzwyczajnie wysokich kosztów wynajęcia osobnego lokalu przy jednoczesnym opłacaniu czynszu za pierwszą nieruchomość.
Choć nie można tu mówić o bezpośrednim związku między spornym świadczeniem i wygenerowanymi przychodami, istnieje między nimi pośrednia korelacja, kara została bowiem opłacona z myślą o zabezpieczeniu źródła przychodów spółki. Nie tylko na bieżąco, ale także na przyszłość, ograniczając ryzyko związane z przeprowadzeniem badań w kolejnych latach. Mowa tutaj więc nie tyle o zabezpieczeniu, ile o zachowaniu źródła obrotów. Zaliczając taki wydatek do kosztów, podatnik postępuje zgodnie z treścią ustawy o CIT – argumentowała spółka.
Nie dostrzegł tego organ podatkowy, twierdząc, że wypłata odszkodowania jest próbą ograniczenia strat, tym samym nie może być ono zaliczone do kosztów podatkowych.
Sąd uznał to stanowisko za błędne. Sędziowie wskazali na absurd uznania comiesięcznych opłat czynszowych za koszt uzyskania przychodu przy jednoczesnej ich dyskwalifikacji jako kosztu w razie uregulowania z góry za cały pozostały okres obowiązywania umowy. Co do zasady oba nakłady są jedynie odmianą tego samego świadczenia. Niezmienny pozostaje beneficjent, tytuł czy opłacona kwota. Z tego względu identyczne powinny być ich skutki podatkowe, idąc w ślad za praktycznie niezmienionymi skutkami gospodarczymi.
Zobacz więcej w serwisie:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA