fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Prawo farmaceutyczne: Apteka musi mieć młodego kierownika

www.sxc.hu
Ponieważ prowadząca aptekę ukończyła 65 lat, inspektor farmaceutyczny nakazał unieruchomienie placówki z powodu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt VI SA/Wa 1899/10). Pojawiły się w niej jednak wątki, które wyszły poza granice sali sądowej.
Apteka Kaliska we Włocławku, należąca do Prima Lek M. Małkiewicz i Wspólnicy s.j., została unieruchomiona na podstawie decyzji kujawsko-pomorskiego inspektora farmaceutycznego.
– Inspektor powołał się na art. 120 ust. 2 prawa farmaceutycznego, który przewiduje unieruchomienie apteki w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi – mówi Marek Małkiewicz. – W rzeczywistości powodem było to, że kierowniczka apteki ukończyła 65 lat. Nie mogła więc nadal pełnić tej funkcji. Kujawsko-Pomorska Rada Aptekarska negatywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie okresu prowadzenia przez nią apteki do 70. roku życia. W terminie siedmiu dni, wyznaczonym przez inspektora farmaceutycznego, spółce nie udało się znaleźć nowego kierownika.
– Inspektor musiał tak postąpić, ponieważ obligują go do tego przepisy – mówi Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Zgodnie z art. 88 ustawy z 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w każdej aptece ogólnodostępnej musi być kierownik odpowiedzialny za jej prowadzenie, a gdy go nie ma, inspektor farmaceutyczny unieruchamia aptekę. O kierownika jest jednak coraz trudniej.
Zgodnie z art. 88 ust. 2 prawa farmaceutycznego kierownikiem apteki może być tylko farmaceuta mający co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż, gdy ma specjalizację z farmacji aptecznej. Do tych wysokich wymagań, jakich nie ma w innych państwach UE, dochodzą ograniczenia wiekowe. Kierownikiem apteki może być tylko farmaceuta, który nie przekroczył 65. roku życia. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, po zasięgnięcia opinii okręgowej izby aptekarskiej, ten okres może być przedłużony do 70 lat.
– Pokolenie, które otwierało apteki w latach 90., dobiega siedemdziesiątki. W mniejszych ośrodkach mogą się utrzymać tylko te apteki, w których właściciel jest jednocześnie kierownikiem, a to może powodować likwidację aptek i być dotkliwym problemem, coraz szerzej dziś dyskutowanym – uważa Piechula.
Oprócz zakazu dyskryminacji ze względu na wiek funkcjonują bowiem różne ustawowe przepisy przewidujące ograniczenia z tego powodu. Dotyczy to zwłaszcza tzw. zawodów zaufania publicznego (sędziowie, notariusze), do których zaliczany jest zawód aptekarza. Zniesienie górnej granicy wieku 65 i 70 lat dla kierownika apteki (po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej, za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego), przewidywane w poprzednich projektach nowelizacji prawa farmaceutycznego, nie nastąpiło przy zmianach tej ustawy. Może więc warto do tych propozycji wrócić, a przynajmniej je przedyskutować.
Marek Małkiewicz mówi, że z powodu unieruchomienia jednej z dwóch aptek spółki na półtora miesiąca – gdyż tyle trwały poszukiwania nowego kierownika – powstały wymierne straty. Gdyby sąd uchylił decyzję inspektora farmaceutycznego, właściciele spółki mogliby wystąpić o odszkodowanie. Na razie jednak WSA odroczył rozprawę, dopóki główny inspektor farmaceutyczny nie uzupełni akt.
Kto może zarządzać apteką
Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne mówi:
- Kierownikiem apteki może być farmaceuta (...), który nie przekroczył 65. roku życia i ma co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż pracy w aptece, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej (art. 88 ust.2).
- Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej, ten okres może być przedłużony do 70. roku życia (art. 88 ust. 3).
- Jeżeli naruszenia  dotyczące m.in. obrotu produktami leczniczymi mogą powodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ nakazuje unieruchomienie  apteki  (art. 120 ust. 2).
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA