fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 29 czerwca 2011

Prezydent podpisał ustawę:
- z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Głównym celem ustawy jest wprowadzenie unormowań obejmujących pełny proces inwestycyjny w zakresie przedsięwzięć związanych z budową w Polsce obiektów energetyki jądrowej. Ustawa określa m.in. zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej – w tym elektrowni jądrowych - oraz inwestycji towarzyszących. Zgodnie z ustawą będą to inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Wprowadzana ustawa będzie oddziaływać przede wszystkim na podmioty zamierzające realizować inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej (elektrowni jądrowych, zakładów wzbogacania izotopowego, zakładów wytwarzania paliwa jądrowego, zakładów przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalników wypalonego paliwa jądrowego, obiektów do przechowywania odpadów promieniotwórczych oraz obiektów do wydobywania rud uranu i toru ze złóż służących działalności prowadzonej na potrzeby energetyki jądrowej).
W ocenie projektodawcy wielomiliardowe inwestycje w energetykę jądrową - bez kompleksowych uregulowań procesu inwestycyjnego - byłyby obciążone trudnym do przyjęcia ryzykiem inwestycyjnym i finansowym, przede wszystkim z uwagi na trudne do przewidzenia realne terminy realizacji kolejnych etapów inwestycji, niezależne od inwestora. Uregulowanie powyższego procesu inwestycyjnego w odrębnym akcie prawnym pozwoli na redukcję istotnych ryzyk inwestycyjnych - zwiększy możliwość przygotowania realizacji takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny.
Źródło: www.prezydent.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA