fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przedsiębiorczy emeryt zapłaci za granicą za lekarza

Osoba pobierająca polską emeryturę, która zechce przenieść działalność gospodarczą za granicę, może być pozbawiona świadczeń zdrowotnych
Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, podlega w Polsce dobrowolnemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. Musi jednak odprowadzać składki na  ubezpieczenie zdrowotne. Sprawa się komplikuje, jeśli postanowi on przenieść działalność gospodarczą do innego kraju Unii.
– Znajdzie tu zastosowanie art. 14 rozporządzenia 883/2004. Na jego podstawie taki emeryt zostaje wykluczony z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nawet jeśli dobrowolnie zacznie opłacać w Polsce składki emerytalno-rentowe – zauważa Piotr Popek z departamentu ubezpieczeń i składek ZUS.
Przepisy koordynacyjne nie mają bowiem zastosowania do ubezpieczenia dobrowolnego ani do ubezpieczenia fakultatywnego kontynuowanego. W rezultacie przedsiębiorczy emeryt może zostać pozbawiony prawa do świadczeń zdrowotnych za granicą.
– ZUS nie może wydać mu bowiem zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym, bez którego nie uzyska europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego – mówi Piotr Popek.
Z sytuacji jest jedno wyjście. Państwa członkowskie mogą zawierać każdorazowo porozumienia wyjątkowe na podstawie art. 16 rozporządzenia. W takim porozumieniu można określić, jakiemu systemowi zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Dzięki temu przedsiębiorczy emeryci będą mogli korzystać z opieki zdrowotnej w państwie, w którym prowadzą działalność.
– Gorzej, gdy emeryci świadczą usługi transportowe. Nie możemy przecież zawierać porozumienia z kilkunastoma państwami. Samozatrudnieni kierowcy nie stanowią dużej grupy, ale takie sytuacje się zdarzają i są bardzo problematyczne – dodaje Piotr Popek.
Nie wiadomo więc, w którym państwie takie osoby powinny podlegać ubezpieczeniu społecznemu. Pozostaje to w sprzeczności z unijną swobodą świadczenia usług.
– Okazuje się, że osoba, która legalnie prowadzi działalność, jest zgłoszona do ubezpieczeń, jest obywatelem Unii i porusza się w granicach Wspólnoty, nie może korzystać z przepisów dotyczących koordynacji ubezpieczeń społecznych – podsumowuje ekspert.
Jeśli więc przedsiębiorczy emeryt ulegnie wypadkowi podczas świadczenia usług za granicą, sam będzie musiał zapłacić za hospitalizację.
Zobacz więcej w serwisie:
 
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA