fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

MP Nr 47 z 17 czerwca 2011

Uchwały Sejmu RP (poz. 521 – 522), dwie z 27 maja, w sprawie:
- powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy,
- uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (KOM (2011) 127 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości.
Postanowienia prezydenta RP (poz. 523 – 539), z 12 i 30 maja oraz 11, 14 – 15, 17 – 18, 23 – 25 lutego, w sprawie:
- nadania tytułu profesora,
- zmiany postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora,
- nadania orderów i odznaczeń.
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (poz. 540 – 542), trzy z 6 czerwca, w sprawie:
- określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP; wszystkie 1 sierpnia.
Obwieszczenia (poz. 543 – 546):
- ministra sprawiedliwości z 31 maja i 1 czerwca o wolnych stanowiskach sędziowskich i o wolnym stanowisku komornika sądowego,
- prokuratora generalnego, dwa z 1 czerwca, o wolnych stanowiskach prokuratorskich.
Komunikat ministra rozwoju regionalnego (poz. 547) z 3 czerwca w sprawie wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
Zobacz treść M.P. Nr 47
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA