fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Fiskus bez podatku od zagranicznej opinii

www.sxc.hu
Polskie firmy, które korzystają z usług zagranicznych kancelarii, nie są płatnikami i nie muszą potrącać 20 procent od wypłacanego im wynagrodzenia
 
To korzystne dla podatników stanowisko potwierdził  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygnatura akt: I SA/Kr 607/11). W wyroku sąd nie zgodził się z organem interpretacyjnym, że polska spółka musi odprowadzić zryczałtowany 20-proc. podatek od kwot wypłacanych zagranicznej kancelarii za usługi doradztwa prawnego.
Spór w sprawie dotyczył interpretacji podatkowej. We wniosku spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność na różnych rynkach, w tym w Unii Europejskiej i poza nią. W związku z tym korzysta z usług profesjonalnych doradców. Podatniczka korzysta z usług zagranicznych kancelarii prawnych, które zapewniają jej m.in. stałą obsługę prawnopodatkową. Usługi wykonywane są na odległość. Zdaniem wnioskodawcy, płacąc za usługi zagranicznych kancelarii, nie musi potrącać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Fiskus nie przyznał mu jednak racji. Nierezydenci, czyli podatnicy niemający na terenie RP siedziby lub zarządu, uzyskujący na terytorium Polski przychody m.in. z tytułu usług doradczych i prawnych, są objęci podatkiem dochodowym w wysokości 20 proc. od tych przychodów. Płatnikiem tego podatku jest podmiot, który dokonuje wypłat ich należności.

Liczy się efekt

Zdaniem organu interpretacyjnego o tym, czy przychód z wykonania usługi został osiągnięty na terytorium Polski, przesądza to, czy efekt usługi będzie wykorzystywany w Polsce. Ponieważ spółka konsumuje efekt pracy kancelarii w kraju, jest płatnikiem i musi odprowadzić podatek polskiemu fiskusowi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie podzielił tego profiskalnego stanowiska. Nierezydenci podlegają polskiej jurysdykcji podatkowej, jeżeli źródło dochodów położone jest na terytorium Polski. W ocenie WSA o opodatkowaniu w Polsce nie decyduje miejsce osiągnięcia dochodu przez zlecającego ani miejsce i źródło wypłaty wynagrodzenia. Nieważne jest też to, że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta będzie się odnosił do kontrahenta polskiego. Jak podkreśla Marek Kolibski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & partnerzy, celem przepisów o potrąceniu podatku przez polskie spółki kupujące usługi niematerialne z zagranicy jest ograniczenie wypływu do rajów podatkowych środków pieniężnych.

Przeciwko rajom

– Ma to zapobiec obniżaniu podstawy opodatkowania w Polsce poprzez zawyżone opłaty za usługi, których wycena  jest dość  dobrowolna – wyjaśnia ekspert. – Gdy usługa doradcza jest świadczona przez przedsiębiorcę z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas podatek jest płacony przez kancelarię zagraniczną, a nie potrącany przez polskiego nabywcę usługi. Jeśli natomiast zagraniczna firma ma w Polsce zakład, to zapłaci w Polsce podatek.
Wyrok nie jest prawomocny.
Opinia:
Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy
O dochodzie osiągniętym przez nierezydenta na terytorium Polski nie może przesądzać fakt, że płatność za daną usługę jest realizowana przez polską spółkę. Usługa prawna wykonana za granicą, dotycząca zagranicznego prawa, nie powinna być kwalifikowana do usług objętych dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, podobnie usługi doradcze dotyczące np. sytuacji ekonomicznej za granicą, w kraju, w którym polska spółka zamierza otworzyć oddział, czy usługi badania rynku zagranicznego wykonane za granicą. Sam fakt wykonania takich usług na rzecz spółki polskiej i wypłata wynagrodzenia przez polską spółkę nie uprawnia do stwierdzenia, że źródłem dochodu jest terytorium Polski.
Czytaj również:
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA