fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kto otrzyma gminne stypendia sportowe

Fotorzepa, Przemysław Wierzchowski Prz Przemysław Wierzchowski
Gmina nie może przyznać zawodnikowi stypendium awansem za przyszłe wyniki w uprawianej dyscyplinie
Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za  wyniki sportowe. Świadczenia te są finansowane z budżetów gmin, powiatów czy województw samorządowych.
Do przyznawania stypendiów i nagród konieczna jest uchwała podjęta przez właściwą radę (sejmik). Określić w niej należy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania tych świadczeń, a także rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Zaznaczyć trzeba, że wykładnia art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie prowadzi do wniosku, że gmina może przyznać stypendium (nagrodę) tylko takiemu sportowcowi, który ma już na swoim koncie osiągnięcia sportowe. Oznacza to  również, że rada gminy (powiatu) nie może zawrzeć w uchwale postanowień, zgodnie z którymi stypendium za osiągnięte wyniki sportowe otrzyma także sportowiec, który żadnymi osiągnięciami pochwalić się jeszcze nie może.
Stanowisko takie potwierdza wojewoda śląski w rozstrzygnięciu  nadzorczym z 9 maja 2011 r. Stwierdza w nim, iż przyjęte w uchwale rady ustalenie, że stypendium za osiągnięte wyniki sportowe będzie mógł otrzymać zawodnik bez takich osiągnięć, stoi w sprzeczności z zapisem art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie.
Takie postanowienia uchwał należy zatem uznać za sprzeczne z prawem i nieważne (DzUrz Woj. Sla. nr 108, poz. 2062).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA