fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zakładanie i zawieszanie firmy

Nawet jeżeli chcemy prowadzić sezonowy biznes, niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestrujący się w gminie mogą rozpocząć działalność od razu po jej zarejestrowaniu w jednym okienku, choć na ogół nie unikną jeszcze kontaktu z urzędem skarbowym i z ZUS.
Przypominamy, że nie ma żadnych przeszkód, by prowadzić działalność tylko przez część roku – można ją zawiesić, nie krócej niż na miesiąc i nie dłużej niż na 24 miesiące. Warunek: firma nie może nikogo zatrudniać na etat.
Można więc bez obaw prowadzić wynajem pokoi czy stragan nad morzem jako działalność przez dwa – trzy miesiące w roku, a na pozostały czas zwiesić działalność.
Przepisy dosyć szczegółowo określają, jakie działania może lub nawet musi prowadzić przedsiębiorca w czasie zawieszenia firmy, a jakie są absolutnie niedozwolone. Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wolno mu w tym czasie wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać bieżących przychodów.
Może natomiast dokonywać czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma więc żadnych przeszkód, by w tym czasie firma wyremontowała obiekt, w którym działała przed wakacjami, dokonała przeprowadzki czy wystarała się o nowe miejsce sprzedaży.
Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia może nadal prowadzić rozmowy biznesowe, negocjować  kontrakty, a także utrzymywać stronę firmową w Internecie. Wolno mu też przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia, musi też regulować zaległe zobowiązania. Dozwolona jest sprzedaż własnych środków trwałych i wyposażenia.
Przedsiębiorca może też, a nawet musi  uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością oraz wywiązywać się z ustawowych obowiązków (np. uiścić podatki, mimo że termin rozliczeń przypada na okres zawieszenia). W tym czasie wolno też podjąć pracę.
Zawiesić działalność może też osoba z zaległościami podatkowymi czy zusowskimi. Ale nie znaczy to, że w ten sposób się ich pozbędzie. Firma w czasie zawieszenia musi się też nadal liczyć z ewentualną kontrolą.
Zawieszenie a także wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony w ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące firmę i wspólnicy spółki cywilnej) lub właściwym sądzie rejestrowym (przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w KRS).
Działalność zawiesza się i wznawia zawsze na wniosek przedsiębiorcy, który składa formularz zgłoszeniowy w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Do tego dołącza oświadczenie, że nie zatrudnia pracowników (etatowo).
Robi się to na tych samych formularzach EDG-1, na których przedsiębiorca dokonuje wpisu do ewidencji lub zamyka firmę.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA