fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek przy sprzedaży mieszkania: co zaliczyć w koszty

Pan Z. kupił w lutym 2007 r. mieszkanie na kredyt. Teraz chce je sprzedać i rozliczyć podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi od początku 2007 r. przepisami podatek dochodowy w takim przypadku wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą zaś jest przychód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów zalicza się udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady zwiększające wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania.
Wątpliwości pana Z. budzi kwestia zaliczenia w poczet kosztów: prowizji bankowej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, kosztów przewalutowania kredytu, prowizji agencji pośredniczącej przy sprzedaży, wynagrodzenia notariusza zarówno przy kupnie, jak i przy sprzedaży oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przy zakupie zbywanej nieruchomości.
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, do którego pan Z. zwrócił się z pytaniem, stwierdził, że wszystkie wymienione wydatki związane z nabyciem i z odpłatnym zbyciem nieruchomości stanowić będą koszty uzyskania przychodu (1449/1CF/415/IP-79/07/EW).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA