fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 89 z 29 kwietnia 2011

Rozporządzenia prezydenta RP (poz. 505 – 506), dwa z 18 kwietnia, w sprawie:
- sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym; wejdzie w życie 14 maja,
- przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania głównego inspektora transportu drogowego; 30 maja.
Rozporządzenia ministrów (poz. 507 – 513):
- finansów z 19 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; 14 maja,
- infrastruktury z 28 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 14 maja,
- infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 14 maja,
- kultury i dziedzictwa narodowego, dwa z 18 kwietnia, w sprawie:
– wywozu zabytków za granicę; 29 kwietnia
– ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (zmiana); 14 maja,
- rolnictwa i rozwoju wsi z 20 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań; 1 maja,
- spraw wewnętrznych i administracji z 13 kwietnia w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium RP i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe; 14 maja.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 514 – 515), dwa z 19 kwietnia:
- o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (K 19/08); 29 kwietnia,
- o zgodności z konstytucją ustawy o świadczeniach rodzinnych (P 41/O9).
Zobacz treść Dz.U. Nr 89
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA