Trzeba uzyskać zgodę na używanie cudzej grafiki

Bez zgody osób, które posiadają autorskie prawa majątkowe do strony WWW i jej elementów, nie można wykorzystywać zrzutów ekranowych
– Moja firma tworzy strony WWW. Umieszczaną na nich grafikę wykonuje osoba zatrudniona w firmie zleceniodawcy. Postanowiłem stworzyć portfolio (własną stronę WWW), chcę tam dodać zrzuty ekranu przedstawiające te strony. Czy mam prawo to zrobić bez pytania właścicieli stron? – pyta czytelnik DF.Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Spełnienia przesłanki twórczości można doszukiwać się w doborze, układzie lub uporządkowaniu składników utworu. Nie można zatem przyznać ochrony stronie WWW, która zawiera wyłącznie standardowe elementy, zarówno w układzie graficznym, jak również w organizacji treści i nie zawiera żadnych nowych rozwiązań. W takiej sytuacji nie powinna być ona uznana za przedmiot prawa autorskiego, tj. utwór. Ochronie podlegałyby wówczas jedynie poszczególne elementy, np. grafika .Korzystanie z utworu wymaga uzyska...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL