fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 62 z 22 marca 2011

Rozporządzenia ministrów (poz. 316 – 321):
- pracy i polityki socjalnej, dwa z 11 marca, w sprawie:
– zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej; oba weszły w życie 22 marca z mocą od 1 stycznia tego roku.
- rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 10 i dwa z 16 marca, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych,
– warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; oba wejdą w życie 6 kwietnia,
– podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego ww. programem; te dwa 22 marca.
Zobacz treść Dz.U. Nr 62
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA