fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Problemy z rozliczeniem zarobków dyrektora

Menedżer, który jest podatnikiem, płaci daninę niezależnie od wysokości przychodów. Według fiskusa nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego
Sposób opodatkowania osób, którym powierzono funkcje zarządzania przedsiębiorstwem w granicach prowadzonej działalności gospodarczej, budzi w praktyce liczne wątpliwości.
Z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że kontrakt menedżerski nie podlega opodatkowaniu, jeśli określa warunki pracy i wysokość wynagrodzenia oraz przewiduje, że odpowiedzialność za działania menedżera wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca.

Ważna umowa

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, menedżer powinien naliczać VAT na swoje usługi. Potwierdził to ostatnio dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr IPPP1-443-1233/10-2/JL).
Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierza założyć działalność obejmującą świadczenie usług zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania. Jednocześnie jako osoba fizyczna będzie pełnił funkcję członka zarządu w innej spółce. W umowie z tą spółką zostanie zawarta klauzula o odpowiedzialności wnioskodawcy wobec spółki oraz osób trzecich. Fiskus uznał, że w tej sytuacji wnioskodawca jest podatnikiem VAT.
Jak mówi Marcin Zawadzki, doradca podatkowy w MDDP, dla wielu menedżerów może to być korzystne rozwiązanie, gdyż zyskują prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów. Takiego odliczenia może dokonać również zleceniodawca, który powierza mu prowadzenie usług zarządzania, choć w tym wypadku możliwość odliczania VAT z faktur za usługi zarządzania jest bardziej wątpliwa.
– Niejednokrotnie zdarza się, że organy podatkowe kwestionują odliczenie VAT z faktur wystawianych przez menedżerów lub zarządców jako wystawionych przez podmioty nieprowadzące samodzielnej działalności gospodarczej, a przez to nieuprawnione do fakturowania – mówi Marcin Zawadzki.

Liczne wątpliwości

Inna wątpliwość dotyczy możliwości stosowania przez menedżerów zwolnienia podmiotowego dla tzw. małych podatników, wynikającego z art. 113 ustawy o VAT. Mają do niego prawo przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT nie dotyczy ono m.in. podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.
Fiskus uznał, że skoro działalność wnioskodawcy będzie obejmować usługi zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania, to wnioskodawcy nie przysługuje ta preferencja.
– Zarządzanie często wykracza poza zwykłe doradztwo. Menedżer czy zarządca jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu wskazanego przez zleceniodawcę danej działalności, podczas gdy doradztwo stanowi jedynie wsparcie dla zleceniodawcy. Dlatego też, jeśli podatnik świadczy wyłącznie usługi zarządzania, istnieją argumenty, by taką działalność objąć zwolnieniem z art. 113 ustawy o VAT – twierdzi Marcin Zawadzki.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.pogroszewska@rp.pl
Opinia:
Jarosław Ziobrowski, prawnik w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Organy podatkowe w interpretacji przedstawiły niekorzystne dla menedżerów stanowisko, że nie mają oni prawa do zwolnienia z VAT dla tzw. małych podatników. Przepisy ustawy o VAT są dość nieprecyzyjne w odniesieniu do opodatkowania kontraktów menedżerskich. To, czy dana osoba zostanie uznana za podatnika, zależy przede wszystkim od zapisów danej umowy o zarządzanie. By uniknąć daniny, należy więc tak sformułować umowę menedżerską, by określić w niej warunki pracy i wysokość wynagrodzenia. Bardzo ważny jest też zapis, że zarządca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 
Więcej informacji w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA