fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości

Od sprzedaży nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2007 r. zapłacimy podatek, jeśli uda się nam na tym zarobić. Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości od początku tego roku zmieniły się radykalnie
Dotyczą one jednak nieruchomości, mieszkań spółdzielczych, prawa użytkowania wieczystego uzyskanych od tej daty. Do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, praw spółdzielczych kupionych, odziedziczonych i darowanych do końca 2006 r. odnoszą się stare zasady opodatkowania sprzedaży.
Dlatego w praktyce jeszcze długo będziemy rozliczać się ze sprzedaży według starych zasad, a także korzystać ze starych zwolnień z podatku. Musi bowiem upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim na rynku wtórnym znajdą się nabytki z 2007 r. Zapewne wcześniej można spodziewać się na nim nieruchomości uzyskanych w spadku, bo spadkobiercy chcą z reguły szybko sprzedać spadkowy majątek i podzielić się nim, jeśli nie mogą wykorzystać go na własne cele.
Dlatego osobno piszę o tym, jaki podatek nam grozi i jak go uniknąć, jeśli będziemy chcieli sprzedać nieruchomość uzyskaną po 1 stycznia 2007 r., a jaki, gdy jest to mieszkanie, działka rekreacyjna, plac budowlany itp. uzyskane przed tą datą. Niektóre zwolnienia, a zwłaszcza zasada, że wystarczy odczekać ze sprzedażą pięć lat, by uniknąć wszelkich rozliczeń z fiskusem, pozostają takie same.
Nie zmieniły się w 2007 r. zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości biznesowych -lokali i budynków handlowo-usługowych, hal fabrycznych, budynków magazynowych itd. należących do majątku trwałego firmy. Natomiast sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych wprowadzeniu działalności gospodarczej będzie nadal opodatkowana tak, jakby to były mieszkania i domy wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych. Do sprzedaży kupionych po 1 stycznia 2007 r. będą więc odnosiły się nowe zasady opodatkowania.
Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Nowe reguły dotyczą jednak tylko nieruchomości, mieszkań spółdzielczych i działek uzyskanych po tej dacie. Sprzedaż nieruchomości uzyskanych wcześniej jest opodatkowana według starych zasad i dotyczą jej także stare zwolnienia. W poradniku przedstawiam wszystkie możliwości uniknięcia podatku - zarówno starego (10 proc. od przychodu), jak i nowego (19 proc. od dochodu).
Jest nim wartość rynkowa pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, czyli o koszty transakcji. Do kosztów tych należy zwłaszcza prowizja pośrednika w obrocie nieruchomościami, wynagrodzenie notariusza, jeśli poniósł je sprzedający (zwyczajowo ponosi je nabywca). Musisz liczyć się z tym, że urząd skarbowy może zakwestionować cenę podaną w umowie sprzedaży, jeśli nie odpowiada ona wartości rynkowej.
¦ Nieruchomości lub ich części, tj. budynki, parcele budowlane, lokale lub mieszkania stanowiące odrębną nieruchomość (tzw. własność hipoteczna), grunty.
¦ Prawo wieczystego użytkowania gruntów.
¦ Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wynikające z przydziału w spółdzielni mieszkaniowej prawo do domu jednorodzinnego.
¦ Udziały we wskazanych wyżej nieruchomościach i prawach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA