Akty prawne

Monitor Polski nr 71 z 8 października 2007

Uchwała Rada Ministrów (poz. 766) nr 178 z 2 października zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu zeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r.; weszła w życie 8 października.
Zarządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 767 – 768) nr 103 i nr 104, oba z 2 października, w sprawie nadania statutu: - Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 23 października,
- Ministerstwu Budownictwa (zmiana); od 8 października,Zarządzenie ministra gospodarki (poz. 769) z 1 października w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki; od 8 października. Obwieszczenia (poz. 770 – 773): - ministra sprawiedliwości z 26 września o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego, - prezesa GUS, z 25 i 26 września, w sprawie: - szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2003 – 2005, – przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy, - prezesa sądu apelacyjnego z 2 października o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej. Zobacz treść M.P. nr 71
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL