fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Wybór komisji rewizyjnej jest jawny

Rada nie może wybrać komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym
Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. W § 1 tej uchwały stwierdziła, że wybór przewodniczącego został przeprowadzony w głosowaniu tajnym.
Jako podstawę prawną tak podjętej uchwały rada wskazała –  poza przepisami ustawy o samorządzie gminnym – także przepisy statutu  miasta Marki, z których wynikało uprawnienie do wyłonienia składu komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
Wojewoda mazowiecki stwierdził, że głosowanie tajne w tym wypadku narusza ustawę o samorządzie gminnym. W szczególności zaś art. 11b ust. 1, zgodnie z którym działalność organów gminy jest jawna. Nie mogą wyłączyć jego stosowania na podstawie własnej uchwały.
W ocenie wojewody  powołanie się na statut nie może być podstawą  wyboru komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym. Statut jest aktem prawa miejscowego, a jego przepisy nie mogą być sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym.
Sygnatura akt
LEX.JJ.0911 /77/10
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA