fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Duże zyski z windykacji

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
O większych zyskach poinformowały kolejne firmy z branży windykacyjnej: GPM Vindexus oraz Pragma Inkaso
Spółka windykacyjna Vindexus miała po czterech kwartałach 2010 r. 4 mln zł zysku netto. Wynik był o 20 proc. lepszy niż rok wcześniej.
Przychody okazały się o 6 proc. niższe niż w 2009 r. Wyniosły 15,6 mln zł. Spadek wiąże się z mniejszymi wpływami z windykacji należności (spółka nastawia się na windykację na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego). Jednocześnie ograniczone zostały koszty operacyjne, co pozwoliło na większy zysk.
Spółka nadal zamierza rozszerzać skalę działalności. W I kwartale chce nabyć pakiety wierzytelności telekomunikacyjnych oraz bankowych o łącznej wartości nominalnej 230 mln zł. Środki na ten cel zostały pozyskane przez emisję obligacji na łączną kwotę 30,5 mln zł oraz z emisji akcji o wartości 5,2 mln zł.
Firmy windykacyjne kupują wierzytelności do odzyskania z dyskontem. Dochód to efekt odzyskania kwoty większej niż wydana na pakiet należności.
Szacunkowe wyniki za 2010 rok zaprezentowała też inna firma windykacyjna – Pragma Inkaso. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,2 mln zł. Był o 10 proc. wyższy niż rok wcześniej. Okazał się jednak o 11 proc. niższy od prognozy spółki.
Przychody wyniosły 16 mln zł i były o 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Obroty okazały się zgodne prognozą spółki.
Na niezrealizowanie prognozy zysku wpływ miały koszty przejęcia 58 proc. akcji GF Premium, do której zostanie przeniesiona działalność faktoringowa Pragmę Inkaso. Ma być ona finansowana przez emisję obligacji. Reszta usług oferowanych przez Pragma Inkaso finansowana będzie ze środków własnych oraz kredytów.
Perspektywy rynku windykacji są dobre. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową szacuje, że w 2014 r. wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie z ok. 17 do 22,2 mld zł.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA