fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ślub a wspólne rozliczenie z PIT z dzieckiem

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Jestem osobą samotnie wychowująca dziecko. W 2010 r. w maju zawarłam związek małżeński. Jak mam się rozliczyć jako matka samotnie wychowująca dziecko? Czy tylko do maja? A potem co?
Czytelniczka rozliczy się z dzieckiem za cały 2010 r. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych preferencyjne rozliczenie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych, którzy samotnie wychowują dzieci w roku podatkowym.
W przeciwieństwie do wspólnego opodatkowania małżonków, nie ma tu wymogu, aby rodzic (opiekun prawny) wychowywał dziecko samotnie przez cały rok podatkowy. Wystarczy samotne wychowywanie  „w roku podatkowym". Dlatego zawarcie związku małżeńskiego w 2010 r. nie wyklucza możliwości rozliczenia się z dzieckiem na preferencyjnych zasadach za cały 2010 r. Potwierdzają to organy podatkowe:
Fragment interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 kwietnia 2008 r. (ITPB2/415-82/08/MK):
„Jak wynika z przytoczonego stanu faktycznego w dniu 14 lipca 2007 r. zawarła Pani związek małżeński, a do tego czasu rozliczała się Pani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zatem, mając na uwadze zapis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ustawodawca posługuje się zwrotem „osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym", a nie „wychowującej przez cały rok podatkowy", co oznacza, że nie ma wymogu samotnego wychowywania przez cały rok podatkowy, należy stwierdzić, iż w 2007 r. nie utraciła Pani – pomimo zawarcia związku małżeńskiego – statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.”
Fragment interpretacji Izby Skarbowej w Gdańsku z 10 września 2003 r. (BI/005/0577/03):
„W świetle przywołanych przepisów osoba samotnie wychowująca dzieci nawet przez część roku podatkowego ma prawo do preferencyjnego rozliczenia się z budżetem  państwa w sposób określony w art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. Ustawodawca nie stawia bowiem warunku, aby Podatniczka chcąca rozliczyć się w sposób określony powyżej, samotnie wychowywała dzieci przez cały rok podatkowy.  W zawiązku z powyższym zawarcie w ciągu roku podatkowego związku małżeńskiego przez Podatniczkę samotnie wychowującą dziecko przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków, nie pozbawia Jej prawa   rozliczenia  podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.”
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA