fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

3 mld zł oszczędności na biurokracji

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
W ciągu miesiąca ma powstać projekt kolejny projekt ustawy zmniejszającej biurokracje dla firm. Ministerstwo gospodarki właśnie przedstawiło jej założenia
Likwidacja 50 obowiązków informacyjnych lub ich znaczące ograniczenie to ok 3 mld rocznych oszczędności dla firm.
Ministerstwo gospodarki chce przede wszystkim zmienić formułę kontaktów pomiędzy firmami, a administracją z papierowej, korespondencyjnej, na elektroniczną.
- Założenia przewidują modyfikację bądź likwidację 50 obowiązków informacyjnych, których muszą dopełniać obywatele i przedsiębiorcy oraz 29 barier administracyjnych. Proponowane zmiany w większości nie budzą kontrowersji, dlatego nie powinno być większych problemów z ich przyjęciem - zaznaczył wicepremier  Waldemar Pawlak na konferencji prasowej.
Według wiceministra gospodarki Mieczysława Kasprzaka, najważniejsze propozycje zmniejszenie o połowę okresu przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS - z 10 do 5 lat czy zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez pracodawcę formularza RMUA z wykazem zapłaconych składek - obecnie RMUA sporządzany jest co miesiąc, resort proponuje by było to raz na rok, a dopiero na żądanie pracownika - co miesiąc.
- To jest 12 kartek A4, które co roku dostaje każdy pracownik . Większość nie wie po co, ja też - mówił Kasprzak.
Ministerstwo uważa też, że kopie deklaracji rozliczeniowych firmy powinny przechowywać 5 a nie 10 lat, tak jak jest to teraz. Zdaniem ministerstwa gospodarki nie ma uzasadnienia też przepis, który nakazuje firmom przechowywanie w wersji papierowej przez 50 lat akt osobowych pracowników. Firmy mają mieć możliwość  przechowywania dokumentacji osobowej i pracowniczej na informatycznych nośnikach danych.
Resort chce wprowadzić ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT przez zniesienie obowiązku by kontrahent potwierdzał otrzymanie korekty faktury.
niesienie obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.
Kolejną propozycją jest likwidacja dwukrotnego przesyłania do ZUS zwolnienia lekarskiego. Obecnie robi to i lekarz i pracodawca, resort gospodarki proponuje, by robił to tylko pracodawca w formie elektronicznej i tylko w wypadku, kiedy pracownik ze zwolnienia skorzysta.
Przedsiębiorcy nie będą też musieli przekazywać sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego bo przekazują je już do rejestru sądowego. Resort chce by organy podatkowe same uzyskiwały  bezpośrednio z rejestru sądowego.
Propozycje dotyczą też zmiany w ustawie o rachunkowości. Firmy nie będą musiały publikować sprawozdania finansowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej w Monitorze Polskim B ponieważ za kilka miesięcy każdy będzie miał bezpłatny dostęp do KRS w formie elektronicznej.
Resort zaproponuje skrócenie terminu zwrotu różnicy vat z 60 do 30 dni, co ma poprawić płynność finansową firm i obniżyć koszty związane z obsługą VAT. Kolejna propozycja to wydłużenie terminu wpłacenia VAT z tytułu importu z 10 do 25 dni. Według Kasprzaka, ułatwi to procedury importowe, może też przyciągnąć do polskich portów część importerów, którzy odprawiają obecnie towary za granicą. To z kolei - według resortu - spowoduje wzrost wpływów z ceł.
Ministerstwo Gospodarki zaproponuje też wydłużenie do 31 lipca terminu na obowiązkowe wykorzystanie zaległego urlopu z poprzedniego roku. Według resortu, dzięki temu pracownicy będą mogli wykorzystać ten urlop np. w okresie wakacyjnym, który jest jednocześnie czasem mniejszej aktywności przedsiębiorstw.
MG zamierza również zmienić ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. jego zdaniem wydatki w ramach ppp nie powinny być uwzględnianie w długu publicznym jeśli większość ryzyk będzie leżeć po stronie partnera prywatnego
Ministerstwo chce również by organizacje pracodawców i związki zawodowe miały prawo o wystąpienie do MF o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów podatkowych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA