fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Kiedy od darowizny płaci się podatek?

Podpisałem umowę przedwstępną zakupu mieszkania. Rodzice przelali pieniądze na konto dewelopera, tak więc otrzymałem darowiznę. Umowę darowizny podpisaliśmy w dniu przelania pieniędzy. W ciągu 30 dni po tej dacie złożyłem w urzędzie skarbowym właściwym dla rodziców deklarację SDZ1. Ten stwierdził, że nie mam prawa do zwolnienia z podatku, ponieważ pieniądze najpierw powinny zostać przelane na moje konto, a dopiero potem na konto dewelopera. Czy miał rację?
Tak. Odmawiając panu prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, urząd miał rację. Takie podejście wynika z literalnej interpretacji przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wprost stwierdza, że przekazanie środków powinno nastąpić na rachunek bankowy nabywcy. Takie stanowisko wiąże się z przyjętymi regułami interpretacji, w myśl których przepisy o charakterze szczególnym (a taki jest art. 4a) należy interpretować w sposób ścisły, bez możliwości zastosowania wykładni rozszerzającej.
Przepis ten stanowi, że darowizny są zwolnione z opodatkowania, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1. Nabywca zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. 2. Nabywca udokumentuje przekazanie mu środków pieniężnych dowodem przelewu ich na jego rachunek bankowy albo odcinkiem przekazu pocztowego. Jeśli zatem pieniądze zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, a nie obdarowanego, to transakcja jest darowizną, ale opodatkowaną na zasadach ogólnych. Teraz zatem, jeżeli chce pan skorzystać z preferencji, powinien pan doprowadzić do odwołania umowy darowizny, zwrócić rodzicom pieniądze przekazane deweloperowi, a następnie zawrzeć nową umowę i przeprowadzić całą transakcję w sposób zgodny z przepisami. Jeżeli rodzice chcieliby mieć pewność, że faktycznie przekaże pan darowiznę na zakup mieszkania, to mogą skorzystać z tzw. darowizny z poleceniem, o której mowa w art. 893 kodeksu cywilnego. Pozwala ona darczyńcy nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania bądź zaniechania. Z umowy darowizny powinno wówczas jasno wynikać, że obdarowany ma przeznaczyć otrzymane środki na zakup mieszkania. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, darowizna będzie mogła zostać odwołana.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA