fbTrack

Podatki

Bez podatku można objąć i sprzedać spadkowe lokum

Spadkobierca, który dziedziczy mieszkanie lub udział w nim po najbliższym krewnym albo małżonku, skorzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jeśli na czas zawiadomi o tym urząd skarbowy
Może też uwolnić się od podatku dochodowego ze sprzedaży tego lokum, jeśli powstrzyma się z nią odpowiednio długo.
Czytelniczka odziedziczyła wraz z siostrą mieszkanie po mamie zmarłej w styczniu 2007 r. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zakończyło się wydaniem postanowienia w sierpniu. Siostra od 1985 r. mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, tam pracuje i tam płaci podatki. Czytelniczka pyta, czy i kiedy będzie mogła sprzedać to mieszkanie bez podatku. Jakich formalności powinny dopełnić w tym celu ona i siostra. W tym wypadku w rachubę wchodzą dwa podatki: > od spadków i darowizn oraz > podatek od dochodów osobistych obciążający sprzedaż. Przede wszystkim więc czytelniczka i jej siostra powinny zadbać o zwolnienie z pierwszego z tych podatków. Jako należące do najbliższej rodziny spadkodawczyni skorzystają z niego, bez względu na wartość spadku, pod warunkiem, że złożą - w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku - zawiadomienie w urzędzie skarbowym. Wobec siostry czytelniczki, która nie była obecna przy ogłoszeniu postanowienia, uprawomocni się ono wciągu w sumie trzech tygodni od otrzymania postanowienia sądu, a wobec czytelniczki, jeśli była przy tym obecna - w ciągu trzech tygodni od daty ogłoszenia (patrz ramka). Od tak liczonej daty prawomocności będą one miały miesiąc na zawiadomienie urzędu skarbowego. Składa się je na oficjalnym formularzu SD-Z"Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych" (można go ściągnąć z Internetu: www.mofnet.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne/SD-Z1; jest tam również wersja interaktywna). Zameldowanie na pobyt stały w spadkowym lokum uwalnia od innej daniny: podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży tego lokum. Ze względu na ten warunek może skorzystać z tego zwolnienia tylko czytelniczka, skoro jej siostra mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Jeśli więc mieszkanie zostałoby sprzedane np. po dwóch latach, siostra zapłaci 20 proc. od wartości swego udziału, czyli 20 proc. od połowy uzyskanej ceny. Sprzedaż po pięciu latach od nabycia, tj. od dnia śmierci spadkodawczyni, uwalnia definitywnie od podatku dochodowego obie spadkobierczynie, bez względu na to, czy którakolwiek mieszkała w spadkowym lokum. Możliwe jest jeszcze inne rozwiązanie. Mianowicie siostra czytelniczki może przekazać jej swój udział w spadku w drodze darowizny lub przekazać udział w mieszkaniu w drodze bezpłatnego zniesienia jego współwłasności. Nabycie na podstawie każdej z tych umów będzie zwolnione z podatku od darowizny. Trzeba tylko zapłacić wynagrodzenie notariuszowi. Wtedy czytelniczka może sprzedać mieszkanie bez podatku w części stanowiącej darowany udział, jeśli będzie w nim zameldowana na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia takiej umowy. Przedstawione tu zwolnienia z obu podatków dotyczą tylko spadków i mieszkań uzyskanych po 1 stycznia 2007 r. Dniem nabycia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy. - od doręczenia go z uzasadnieniem, - od upływu terminu do żądania uzasadnienia postanowienia. Termin zaś do żądania uzasadnienia wynosi siedem dni, licząc: - od doręczenia postanowienia z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji, który otrzymuje uczestnik (spadkobierca) występujący w sprawie bez adwokata czy radcy prawnego, jeśli nie był obecny przy ogłoszeniu postanowienia, - od ogłoszenia postanowienia, jeśli uczestnik był obecny przy ogłoszeniu postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL