fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Reklama czy szyld

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej, właścicielem lokalu użytkowego. Mam ustawowy obowiązek umieszczenia na zewnątrz lokalu szyldu. Wspólnota twierdzi, że bez jej zgody szyldu nie mam prawa umieścić, mój szyld nazywa reklamą i za prawo jego umieszczenia we wskazanym miejscu każe mi płacić. Kto ma rację? (nazwisko znane redakcji)
- Art. 11 ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej obligował każdy podmiot gospodarczy do umieszczenia na zewnątrz siedziby szyldu, który w zwięzły sposób określał zakres prowadzenia działalności. Przy takiej regulacji prawnej wspólnota nie mogła odmówić zgody na umieszczenie na elewacji szyldu (tak jak nie ma prawa zabronić właścicielowi prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu), ale niewątpliwie miała prawo wskazać miejsce i żądać od zainteresowanego zapłaty za zajmowaną powierzchnię. Pamiętać należy, że elewacja budynku jest własnością wspólnoty i ma ona prawo swoim majątkiem dysponować dowolnie. Jeśli podmiot prowadzący działalność gospodarczą chciał uniknąć opłaty za umieszczenie szyldu, to mógł to zrobić bez trudu, umieszczając szyld w swoim oknie.
Odróżnienie szyldu od reklamy jest trudne. Zgodnie z definicją reklamy, którą można znaleźć jedynie w słowniku języka polskiego, podstawową cechą reklamy jest zawarta w jej treści zachęta. Tabliczka "Notariusz" może być równie dobrze uznana za szyld, jak i reklamę, gdy np. będzie miała duży format, wykonana będzie nie z emaliowanej blachy, ale z mosiądzu, lub podświetlona. "Dentysta" to szyld, ale "Dobry dentysta" - reklama. Wspólnota ma prawo zażądać opłaty zarówno za szyld, jak i reklamę, przy czym gdyby z zainteresowanym nie doszła do porozumienia w kwestii miejsca lub wysokości opłaty, rozstrzygnięcie należałoby do sądu. Oczywiście sąd zbadałby rynek i wydał wyrok zgodny z wnioskiem strony, która potrafiłaby udokumentować, że wysokość opłaty nie odbiega rażąco od przeciętnej w miejscowości z uwzględnieniem lokalizacji.
Powyższe rozważania dotyczą jednak stanu prawnego pod rządami cytowanej na wstępie ustawy. Ale 21 sierpnia 2004 r. ustawę tę zastąpiła ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, z której treść przywołanego na wstępie art. 11 znikła! Dziś przedsiębiorca nie ma obowiązku oznakowania miejsca prowadzenia działalności i z tego względu wspólnota nie musi mu zezwolić na umieszczenie na elewacji budynku szyldu lub reklamy.
Ale niewątpliwie oznakowanie miejsca prowadzonej działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy bardzo istotne i z tego względu zapewne każdy zechce szyld, a raczej reklamę, na elewacji umieścić. Teoretycznie wspólnota ma prawo nie wyrazić na to zgody, ale zapewne sąd odmowy popartej stwierdzeniem "nie, bo nie" nie uzna za uzasadnioną. Możliwe też, że uchwałę, w której wspólnota odmówiłaby zgody na umieszczenie reklamy lub szyldu, zaskarżyliby niektórzy członkowie wspólnoty, gdyż oznaczałoby to działanie na niekorzyść ogółu właścicieli, którzy mają przecież prawo swój majątek wykorzystywać racjonalnie, w taki sposób, by wspólnocie przynosił dochody.
Pomimo więc braku ustawowego prawa do umieszczenia na wspólnej elewacji szyldu lub reklamy przez prowadzącego działalność gospodarczą członka wspólnoty może on skutecznie się domagać, aby wspólnota umożliwiła mu promowanie swojej firmy na elewacji, której jest współwłaścicielem. Jeśli nie uzyska wyrażonej uchwałą zgody wspólnoty, to zapewne zastąpi ją wyrok sądu - korzystny dla niego, gdy zgodzi się za wykorzystywanie elewacji płacić.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA