Przelicz chorobowe, gdy zmieniasz etat

Jeśli w umowie o pracę zmieniasz pracownikowi wymiar jego etatu, wpływa to na podstawę wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego
Przy obliczaniu tych świadczeń musisz stosować wynagrodzenie dla nowej wysokości etatu, ale pod warunkiem, że zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym pracownik zachorował lub w miesiącach przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru. Tak stanowi art. 92 § 2 k.p. w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa chorobowa)Do 30 lipca 2007 r. pracownik był zatrudniony na pełnym etacie z zarobkami w wysokości 3600 zł miesięcznie. Od 1 sierpnia 2007 r. na jego prośbę szef obniżył mu, z mocą od 1 sierpnia 2007 r., wymiar czasu pracy do pół etatu. Wiązało się to z obniżką pensji do 1800 zł miesięcznie. Jeszcze w lipcu pracownik złamał nogę i dostarczył zwolnienie lekarskie od 24 lipca do 31 sierpnia. Poprzednio chorował kilka dni w czerwcu. Podstawę wymiaru jego zasiłku chorobowego przysługującego w lipcu i sierpniu stanowi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL